Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2023
Medziinštitucionálna dohoda 2021-2027 medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami č. 9013/0159/23
9013/0159/23
0,00 € University of Energy and Natural Resources Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Apríl 2023
Medziinštitucionálna dohoda 2021-2027 medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami č. 9013/0160/23
9013/0160/23
0,00 € University of Wisconsin-Milwaukee Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68030-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kristián Sporina
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 9001/0018/23
9001/0018/23_ACCORD
601 223,18 € EU-GROUP a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Apríl 2023
Partnerská zmluva č. 0401/0036/23
0401/0036/23
Doplnená
43 686,00 € Norwegian University of Science and Technology Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67910-1
213,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SayyedMajid GharibianLavasani
19. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68041-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matej Haratim
19. Apríl 2023
Memorandum o porozumení a spolupráci č. 9001/0027/23
9001/0027/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
18. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0061/23
0301/0061/23
2 500,00 € Ivan Pridala Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 0301/0062/23
0301/0062/23
17 400,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave PE energy s.r.o.
18. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68034-2
93,33 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Krajňák
18. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68037-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Abbas Eesa Abbas Ghrari
18. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68038-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nikolai Dobrydnev
18. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0032/23
9710/0032/23
Doplnená
350,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Martin Marton
18. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0022/23
9001/0022/23_ACCORD
Doplnená
115 713,61 € MegaLan Consulting, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania, MTF STU č. 39/2023
0600/0021/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Obchodná akadémia
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy č. A216221153
0301/0057/23
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy č. A21619315
0301/0058/23
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy č. A21619092
0301/0059/23
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Apríl 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0025/23
9001/0025/23
30,00 € Ing. Alexej Pluhár Slovenská technická univerzita v Bratislave