Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0168
0600/0047/19
Doplnená
158 621,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0161
0600/0048/19
90 840,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0116
0600/0055/19
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0418
0600/0057/19
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Október 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. MVP-2019-0031
0301/0148/19
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Október 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. MVP-2019-0032
0301/0149/19
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Január 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. MVP-2019-0056
0600/0177/19
2 076,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. MVP-2019-0069
0301/0234/19
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Január 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. MVP-2019-0067
0701/0042/19
4 008,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Január 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. MVP-2019-0068
0701/0043/19
4 572,30 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Január 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. MVP-2019-0025
0600/0179/19
4 166,67 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Január 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. MVP-2019-0026
0600/0180/19
4 996,80 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-19-0007
0600/0042/20
Doplnená
7 950,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DS-FR-19-0014
0301/0030/20
Doplnená
15 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DS-FR-19-0036
0600/0046/20
Doplnená
18 750,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0392
0301/0063/20
228 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0436
0301/0062/20
239 994,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0406
0301/0065/20
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0220
0301/0064/20
248 964,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Október 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-COVID-20-0101
0301/0147/20
399 932,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave