Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 46/2324
9013/0471/23
2 880,00 € Ing. arch. Tatiana Machyňáková Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-22-0151_SAV
0101/0083/23
69 997,00 € Archeologický ústav SAV, v.v.i. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2023
Memorandum o spolupráci č. 4/2023/STUSJF/SNAS
0201/0021/23
0,00 € Slovenská národná akreditačná služba Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. November 2023
Zmluva o spolumajiteľstve predmetu priemyselného vlastníctva č. 9001/0072/23
9001/0072/23
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i.; Chemický ústav SAV, v.v.i. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. November 2023
Zmluva o dielo č. 9701/0025/2023
9701/0025/2023
4 246,61 € BCP HOLDING, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. November 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77701-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Šimon Novosad
3. November 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77695-2
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sára Huťková
2. November 2023
Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb č. 05/CVT/2023
9014/0023/04
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave AVIS s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o dielo č. 9701/0023/2023
9701/0023/2023
96 706,27 € Inteles s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. November 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0070/23
9001/0070/23
30,00 € Ing. Jakub Hrbál Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. November 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0071/23
9001/0071/23
30,00 € Ing. Jakub Hrbál Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Október 2023
Nájomná zmluva č. 9707/0004/23
9707/0004/23
1 080,00 € Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí Grantu č. STUBA-1
0301/0177/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Taipei Representative Office, Bratislava
30. Október 2023
Zmluva 9701/24/23 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby s paušálom
9701/24/23
228,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 0201/0026/23 na riešenie úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o združení prostriedkov č. 0180/2023
0201/0026/23
Doplnená
34 000,00 € Duálna akadémia z.z.p.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Október 2023
Servisná zmluva č. 7919009285
0101/0080/23
248,40 € Viessmann, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Október 2023
Servisná zmluva č. 7919009286
0101/0081/23
248,40 € Viessmann, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77696-1
108,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adriána Božíková
30. Október 2023
Darovacia zmluva č. 0501/0041/23
0501/0041/23
10 138,00 € ŠKODA AUTO a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 0501/0042/23
0501/0042/23
240,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské centrum dizajnu