Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67798-2
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Yuliia Kononova
22. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci č. 0101/0016/23
0101/0016/23
0,00 € Todor Kableshkov Higher School of Transport Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci č. 0101/0015/23
0101/0015/23
0,00 € University of Natural Resources and Life Sciences Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci č. 0101/0014/23
0101/0014/23
0,00 € University of Belgrade - Faculty of Civil Engineering Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0025/23
0301/0025/23
Doplnená
827 982,00 € Goldmann Systems, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci č. 0101/0013/23
0101/0013/23
0,00 € Vysoké učení technické v Brně Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0013/23
9001/0013/23
15,00 € Ing. Péter Mácsik Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67802-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ondrej Cigánek
21. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67525-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adela Tichá
21. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67730-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Milan Pokrývka
21. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67796-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ľuboš Viater
21. Február 2023
Dohoda o spolupráci č. 0301/0008/23
0301/0008/23
0,00 € PROFiber Networking s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67794-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lenka Hečková
21. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67655-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Juraj Chabada
21. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67465-1
196,22 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ján Hronček
21. Február 2023
Darovacia zmluva č. 0202/0007/23
0202/0007/23
300,00 € ŠVEC a SPOL, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0003/23
0501/0003/23
0,00 € Mesto Pezinok Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67733-1
186,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anastasiia Pulova
20. Február 2023
Zmluva o zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov, č. 0404/0001/23
0404/0001/23
0,00 € Centrum biovied SAV, v.v.i. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Erasmus+ na štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 09/2223
9013/0071/23
3 220,00 € Pavithra Godamunna Dugganna Ralalage Slovenská technická univerzita v Bratislave