Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 718/2022-8/5.1
101 452,00 € Danae Production s.r.o. Audiovizuálny fond
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 42/2023-8/5.1
61 987,00 € Wandal Production s.r.o. Audiovizuálny fond
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1006/2023-5/1.2.1
3 000,00 € Kristína Leidenfrostová Audiovizuálny fond
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1316/2023-5/1.2.1
7 000,00 € Denis Dobrovoda Audiovizuálny fond
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1308/2023-5/1.2.1
7 000,00 € Simona Blažek Audiovizuálny fond
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 928/2023-5/1.1.1
30 000,00 € Danae Production s.r.o. Audiovizuálny fond
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 345/2024-2/2.1.1
4 000,00 € Filmtopia s.r.o. Audiovizuálny fond
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1281/2024-1/1.4.1
1 900,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Audiovizuálny fond
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 976/2023-5/1.2.1
20 000,00 € Media Voice Audiovizuálny fond
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 735/2022-8/5.2
103 121,00 € KFS production s.r.o. Audiovizuálny fond
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 920/2023-5/1.2.1
20 000,00 € Vermona s.r.o. Audiovizuálny fond
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 953/2023-5/1.1.1
30 000,00 € 0000 s.r.o. Audiovizuálny fond
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 772/2023-7/1.1.2
600 000,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 738/2022-8/5.3
57 090,00 € Filmpark production Audiovizuálny fond
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 152/2021-8/5.3
142 098,00 € Mee s.r.o. Audiovizuálny fond
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 719/2022-8/5.3/2
47 476,00 € Fool Moon s.r.o. Audiovizuálny fond
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 221/2021-8/5.3
33 738,00 € Trigon Production s.r.o. Audiovizuálny fond
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 677/2022-8/5.1/2
77 401,00 € Inout Studio s.r.o. Audiovizuálny fond
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 940/2023-5/1.3.1
20 000,00 € Studio Bororo s.r.o. Audiovizuálny fond
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 885/2023-5/1.3.1
20 000,00 € Artiillery s.r.o. Audiovizuálny fond