Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 995/2023-3/2.1.2
4 000,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Audiovizuálny fond
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 996/2023-3/2.1.2
6 000,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Audiovizuálny fond
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 989/2023-3/2.1.3
50 000,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 172/2021-8/5.2
349 532,00 € Wider s.r.o. Audiovizuálny fond
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1168/2020-8/5.1/3
56 006,00 € Azyl production s.r.o. Audiovizuálny fond
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 522/2021-8/5.3/3
40 701,00 € B Production s.r.o. Audiovizuálny fond
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 597/2022-8/5.1
4 204 328,00 € Frame film SK s.r.o. Audiovizuálny fond
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 435/2022-8/5.2/3
3 848 823,00 € Spectral s.r.o. Audiovizuálny fond
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 735/2023-4/4.1
40 000,00 € Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany s.r.o. Audiovizuálny fond
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 736/2023-4/4.3
3 500,00 € Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany s.r.o. Audiovizuálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 733/2023-4/4.3
8 000,00 € Dom kultúry mesta Handlová Audiovizuálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 734/2023-4/4.1
45 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Senica Audiovizuálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1084/2023-3/2.1.2
54 484,00 € CinemArt SK s.r.o. Audiovizuálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1083/2023-3/2.1.2
30 088,00 € Continental Film s.r.o. Audiovizuálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1108/2023-3/2.1.2
20 373,00 € Magic Box Slovakia s.r.o Audiovizuálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1109/2023-3/2.1.2
14 862,00 € Garfield Film s.r.o. Audiovizuálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1082/2023-3/2.1.2
18 866,00 € Filmtopia s.r.o. Audiovizuálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1129/2023-3/2.1.2
0,00 € Film Europe s.r.o. Audiovizuálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1093/2023-3/2.1.2
38 346,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Audiovizuálny fond
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1098/2023-3/2.1.2
15 015,00 € Film Expanded Distribution Company s.r.o. Audiovizuálny fond