Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 234/2023-4/3.3
5 500,00 € Cinematik s.r.o. Audiovizuálny fond
20. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 244/2023-4/3.2
6 000,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Audiovizuálny fond
20. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 332/2023-4/3.3
15 000,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Audiovizuálny fond
20. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 331/2023-4/3.3
6 000,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Audiovizuálny fond
20. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 385/2023-4/3.2
5 000,00 € Truc sphérique Audiovizuálny fond
20. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 272/2023-4/4.3
8 000,00 € Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou Audiovizuálny fond
20. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 389/2023-4/4.2
6 500,00 € A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru Audiovizuálny fond
20. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 342/2023-4/3.3
4 500,00 € Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta Audiovizuálny fond
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 277/2023-4/3.3
600,00 € Peter Gašparík Audiovizuálny fond
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 231/2023-4/3.2
800,00 € Katarína Mišíková Audiovizuálny fond
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 565/2020-8/5.3/4
88 888,00 € FilmWorx s.r.o. Audiovizuálny fond
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 420/2022-8/5.2
472 212,00 € Paprika Studios s.r.o. Audiovizuálny fond
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 442/2022-8/5.2
599 720,00 € Beetle s.r.o. Audiovizuálny fond
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 719/2022-8/5.3
40 011,00 € Fool Moon s.r.o. Audiovizuálny fond
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 220/2023-5/1.1.1
3 700,00 € Silverart s.r.o. Audiovizuálny fond
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1222/2023-1/2.2
15 000,00 € Cinedu o.z. Audiovizuálny fond
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 386/2023-4/4.1
40 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 388/2023-4/4.1
25 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 391/2023-4/4.3
3 800,00 € Kinematograf s.r.o. Audiovizuálny fond
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 290/2023-4/4.3
6 000,00 € Kinox.Sk Audiovizuálny fond