Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 554/2023-3/2.1.1
3 000,00 € Film Expanded Distribution Company s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 216/2023-3/2.1.2
4 000,00 € Film Expanded Distribution Company s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 530/2023-3/2.1.1
5 000,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 457/2023-3/2.1.2
4 000,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 542/2023-3/2.1.3
6 000,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 483/2023-3/2.1.3
15 000,00 € Nutprodukcia s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 39/2023-3/2.1.3
5 000,00 € MPhilms s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 485/2023-3/2.1.3
5 000,00 € Guča s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 233/2023-3/2.1.3
3 000,00 € Slovenská filmová a televízna akadémia Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 472/2023-3/2.1.2
4 000,00 € Filmtopia s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 524/2023-3/2.1.2
4 000,00 € Filmtopia s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 101/2023-6/1.1.2
Doplnená
175 000,00 € Dayhey s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 140/2023-2/1.4.2
15 000,00 € Guča s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1191/2021-8/5.1
175 491,00 € D.N.A. s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 6592021-8/5.2
216 500,00 € D.N.A. s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 539/2020-8/5.1
58 768,00 € D.N.A. s.r.o. Audiovizuálny fond
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 757/2021-8/5.3
48 049,00 € Bfilm s.r.o. Audiovizuálny fond
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 197/2023-5/1.1.1
3 000,00 € Ivana Hucíková Audiovizuálny fond
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 278/2023-5/1.2.1
7 000,00 € Kristína Leidenfrostová Audiovizuálny fond
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 256/2023-5/1.1.1
5 000,00 € Matúš Kraňák Audiovizuálny fond