Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Príkazná zmluva
ZML 01199/2023 RE
200,00 € Mgr. Ladislav Onderčin, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01200/2023 RE
0,00 € Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01201/2023 RE
0,00 € Spojená škola internátna Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01202/2023 RE
0,00 € ZŠ V. Beniaka s MŠ Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01203/2023 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01204/2023 RE
0,00 € ZŠ s MŠ Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01205/2023 RE
0,00 € ZŠ s MŠ Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01206/2023 RE
0,00 € Základná škola Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01207/2023 RE
0,00 € Základná škola Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01208/2023 RE
0,00 € Spojená škola sv. Košických mučeníkov Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01209/2023 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01210/2023 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou A.F.Kollára Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01211/2023 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Karola Rapoša Katolícka univerzita v Ružomberku
29. November 2023
Príkazná zmluva
ZML 01243/2023 RE
130,00 € prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. Litt.D Katolícka univerzita v Ružomberku
27. November 2023
Erasmus- dohoda medzi prijímateľom grantu a účastníkom č. projektu: 2023-1-SK-01-KA131-HED-000126273
ZML 01192/2023 RE
1 115,00 € Ing. Peter Debnár Katolícka univerzita v Ružomberku
24. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01193/2023 RE
0,00 € Obec Spišský Štiavnik, pracovisko MŠ Katolícka univerzita v Ružomberku
24. November 2023
Erasmus zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov projekt 2021-1-LV01-KA220-VET-000029991
ZML 01194/2023 RE
575,00 € doc.PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
24. November 2023
Erasmus zmluva o poskytnutí podpory na mobilitu zamestnancov projekt 2021-1-LV01-KA220-VET-000029991
ZML 01195/2023 RE
575,00 € Adam Janiga Katolícka univerzita v Ružomberku
24. November 2023
Príkazná zmluva
ZML 01196/2023 RE
40,00 € Karel Hvížďala Katolícka univerzita v Ružomberku
24. November 2023
Príkazná zmluva
ZML 01197/2023 RE
100,00 € Mgr. Juraj Bánovský, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku