Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2150-05-09-Nn-2024
CRZ 1776-2024-LSR
0,00 € Leona Rúbalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever
22. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2182-05-09-Nn-2024
CRZ 1777-2024-LSR
0,00 € Helena Valášková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever
22. Marec 2024
ZMLUVA č. 13-99-2024-OLH
CRZ 1791-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Ing. Alfred Hrenák
22. Marec 2024
ZMLUVA č. 26-0905-2024-OLH
CRZ 1793-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
21. Marec 2024
ZMLUVA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRE SÚKROMNÉ ÚČELY
CRZč.1663/2024/LSR
0,00 € Ing. Tibor LEBOCKÝ PhD. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21. Marec 2024
ZMLUVA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRE SÚKROMNÉ ÚČELY
CRZč.1669/2024/LSR
0,00 € Ing. Peter Kuric LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21. Marec 2024
Kúpna zmluva
1236/2024/LSR
0,00 € By-Product spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
21. Marec 2024
Kúpna zmluva
1241/2024/LSR
0,00 € By-Product spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
21. Marec 2024
Nájomná zmluva Struhár
CRZ 1242-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Pavol Struhár
21. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 61-2024
CRZ 1465-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever František Hruška
21. Marec 2024
Kúpna zmluva
1233/2024/LSR
0,00 € Lindax s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
20. Marec 2024
Nájomná zmluva Dolvap
CRZ 154-2024-LSR
0,00 € DOLVAP, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever
19. Marec 2024
MANDÁTNA ZMLUVA č. 001557/2024/LSR o pristúpení k certifikácii
CRZč.1557/2024/LSR
0,00 € Chrust Juraj, Bc. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Marec 2024
Kúpna zmluva č. Z20241491_Z
CRZč.1649/2024/LSR
0,00 € IRDistribution, a. s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18. Marec 2024
Kúpna zmluva
1584/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič iHOLZ s.r.o.
18. Marec 2024
Dohoda o prevzatí dlhu a Dohoda o urovnaní Hadraba
CRZ 1498-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Ing. Juraj Hadraba
18. Marec 2024
ZMLUVA č. 23-0905-2024-OLH
CRZ 1610-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Urbár Pozemkové spoločenstvo
18. Marec 2024
ZMLUVA č. 24-0905-2024-OLH
CRZ 1611-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Lesná urbárska spoločnosť, PS
18. Marec 2024
ZMLUVA č. 25-0905-2024-OLH
CRZ 1613-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Obec Záriečie
18. Marec 2024
ZMLUVA č. 27-0905-2024-OLH
CRZ 1614-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Pozemkové spoločenstvo