Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2002-05-09-Nn-2024
CRZ 1983-2024-LSR
0,00 € Ján Blaho LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2005-05-09-Nn-2024
CRZ 1984-2024-LSR
0,00 € Ing. Štefan Brtiš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2008-05-09-Nn-2024
CRZ 1985-2024-LSR
0,00 € Milan Ciesar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2026-05-09-Nn-2024
CRZ 1986-2024-LSR
0,00 € Mgr. Mária Falubová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2045-05-09-Nn-2024
CRZ 1987-2024-LSR
0,00 € Adriana Horváthová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2047-05-09-Nn-2024
CRZ 1988-2024-LSR
0,00 € Ľubomíra Hošmanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2051-05-09-Nn-2024
CRZ 1989-2024-LSR
0,00 € Ján Chodúr LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2074-05-09-Nn-2024
CRZ 1990-2024-LSR
0,00 € Emília Jurštáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty
CRZč.1534/2024/LSR
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2104-05-09-Nn-2024
CRZ 1991-2024-LSR
0,00 € Karol Madžo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2141-05-09-Nn-2024
CRZ 1992-2024-LSR
0,00 € Eleonóra Porubiská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2145-05-09-Nn-2024
CRZ 1993-2024-LSR
0,00 € Júlia Procházková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2154-05-09-Nn-2024
CRZ 1994-2024-LSR
0,00 € Antónia Staňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2158-05-09-Nn-2024
CRZ 1995-2024-LSR
0,00 € Dagmar Škývarová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2173-05-09-Nn-2024
CRZ 1997-2024-LSR
0,00 € Elena Švrlingová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2177-05-09-Nn-2024
CRZ 2001-2024-LSR
0,00 € Zuzana Ulmanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
ZMLUVA č. 30-0905-2024-OLH
CRZ 2011-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Obec Mikušovce
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2178-05-09-Nn-2024
CRZ 2022-2024-LSR
0,00 € Zuzana Ulmanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 66-2024
CRZ 2029-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever PEKOS, spol. s r.o.
27. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO č. 1510/2024
CRZč.1510/2024/LSR
0,00 € DEVLEV BUILDINGS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik