Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1147-05-09-Nn-2024
CRZ 3363-2024-LSR
0,00 € Terézia Gardoňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1148-05-09-Nn-2024
CRZ 3364-2024-LSR
0,00 € Terézia Gardoňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1182-05-09-Nn-2024
CRZ 3365-2024-LSR
0,00 € Ing. Ľudmila Hladká LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1342-05-09-Nn-2024
CRZ 3366-2024-LSR
0,00 € Zdenko Knieža LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1393-05-09-Nn-2024
CRZ 3367-2024-LSR
0,00 € Ing. Roman Kučera LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1399-05-09-Nn-2024
CRZ 3368-2024-LSR
0,00 € Stanislava Kulihová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1400-05-09-Nn-2024
CRZ 3369-2024-LSR
0,00 € Stanislava Kulihová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1419-05-09-Nn-2024
CRZ 3370-2024-LSR
0,00 € Zuzana Lišaníková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1435-05-09-Nn-2024
CRZ 3371-2024-LSR
0,00 € Ing. Eduard Luhový LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1442-05-09-Nn-2024
CRZ 3372-2024-LSR
0,00 € Božena Macháčová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 2142-05-09-Nn-2024
CRZ 3373-2024-LSR
0,00 € Pavol Povaľač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6611/2023/LSR
Doplnená
0,00 € Vasiľ Ruňanin LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
3334/2024/LSR
0,00 € By-Product spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. DNS-H 7-2024-09-07
CRZ 3335-2024-LSR
0,00 € Helena Plechová Leso služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. DNS-H 8-2024-09-07
CRZ 3336-2024-LSR
0,00 € Helena Plechová Leso služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9. Máj 2024
ZMLUVA O FINANČNEJ ZÁBEZPEKE
CRZč.3199/2024/LSR
0,00 € MONTYS SK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9. Máj 2024
Delimitačný protokol KE č. SEMaI 3/2024 o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu
CRZč.937/2024/LSR
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
7. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6934/2023/LSR
0,00 € Vasiľ Lešanič LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
7. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb č. 3141/2024/LSR
CRZč.3141/2024/LSR
0,00 € Stredná odborná škola lesnícka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
7. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 120-OZ09-2.Q.2024-EAD
CRZ 3313-2024-LSR
0,00 € VSSG Biomasa, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik