Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
ZMLUVA č. 30-0905-2024-OLH
CRZ 2011-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Obec Mikušovce
28. Marec 2024
Zmluva o nájme LP č. 2178-05-09-Nn-2024
CRZ 2022-2024-LSR
0,00 € Zuzana Ulmanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
28. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 66-2024
CRZ 2029-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever PEKOS, spol. s r.o.
27. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO č. 1510/2024
CRZč.1510/2024/LSR
0,00 € DEVLEV BUILDINGS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
27. Marec 2024
ZMLUVA č. 14-99-2024-OLH
CRZ 1966-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Miroslav Smída
27. Marec 2024
Kúpna zmluva
1949/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič BEKY a.s.
27. Marec 2024
Kúpna zmluva
2017/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič BIOKAP s.r.o.
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
1830/2024/LSR
0,00 € Ing. Ján Hudák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
1831/2024/LSR
0,00 € Vladimír Hanc LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
1832/2024/LSR
0,00 € Vladimír Hanc LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
1833/2024/LSR
0,00 € Pavol Jevčák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
26. Marec 2024
Protokol o prechode majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
CRZč.1356/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Mesto Žilina
26. Marec 2024
Kúpna zmluva RETIC
CRZ 1962-2024-LSR
0,00 € RETIC, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
25. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO
CRZč.1817/2024/LSR
0,00 € Michal Fiľo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
1826/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič Ján Husnaj
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
1606/2024/LSR
13 516,00 € KOMODEX s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
25. Marec 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6858/2023/LSR
0,00 € Mária KARBONIKOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
22. Marec 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6722/2023/LSR
Doplnená
0,00 € Vasiľ HARKOT LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
22. Marec 2024
MANDÁTNA ZMLUVA č. 001567/2024/LSR
CRZč.1567/2024/LSR
0,00 € AGROSOLUM, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZ 1417-2024-LSR
0,00 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever