Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Nájomná zmluva Paveza
CRZ 2954-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Peter Paveza
20. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 2355/2024
CRZč.3140/2024/LSR
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20. Máj 2024
Rámcová dohoda
3356/2024/LSR
0,00 € Jozef Drevický LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
20. Máj 2024
Rámcová dohoda
3357/2024/LSR
0,00 € Jozef Drevický LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
20. Máj 2024
Kúpna zmluva
3481/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič R.J.R., s.r.o
20. Máj 2024
Zmluva o odbere stravy – obedov
3483/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič MPFcom, s.r.o.
17. Máj 2024
Dohoda o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu
3452/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič Greckokatolícka cirkev, Farnosť svätého veľkomučeníka Juraja Triumfátora
17. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - Vanek
CRZ 3155-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Jozef Vanek
16. Máj 2024
ZMLUVA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRE SÚKROMNÉ ÚČELY
CRZč.003431/2024/LSR
0,00 € Ing. Radovan Dunajčin LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16. Máj 2024
ZMLUVA č. 26-99-2024-OLH
CRZ 3435-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Rudolf Mitašík
16. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 122-2024
CRZ 3398-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever FalcoMD, s.r.o.
15. Máj 2024
Rámcová dohoda č. 3285/2024/LSR č. dod. 24K000013
CRZč.3285/2024/LSR
0,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15. Máj 2024
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU č. 1/2024
CRZč.2454/2024/LSR
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085BB590004
CRZč.3264/2024/LSR
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085BB590005
CRZč.3263/2024/LSR
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085TN590001
CRZč.3265/2024/LSR
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085PO590004
CRZč.3266/2024/LSR
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14. Máj 2024
Dohoda o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu
3158/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič Lesopoľnohospodárska urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Runina
13. Máj 2024
KUPNÍ SMLOUVA č. 3105/2024/LSR
CRZč.3105/2024/LSR
0,00 € BALJER-ZEMBROD, spol. s r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o nájme LP č. 1109-05-09-Nn-2024
CRZ 3362-2024-LSR
0,00 € Pavol Fujerík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik