Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 85-2024
CRZ 2055-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever VYDOVI, s.r.o.
4. Apríl 2024
KUPNÍ SMLOUVA č. 1595/2024/LSR
CRZč.1595/2024/LSR
0,00 € BALJER-ZEMBROD, spol. s r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 90-2024
CRZ 2061-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ľuboš Púčik - DREVIL
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 92-2024
CRZ 2069-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Jaroslav Cigánik
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 99-2024
CRZ 2080-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever DT Forest, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP vo vlastníctve NV č. 04-0905-Np-2024
CRZ 1291-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Lesné družstvo Papradno
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 81-2024
CRZ 2048-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever MARUNA STAV, s.r.o.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 82-2024
CRZ 2050-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Jozef Čaraj DREVOSKLAD
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 87-2024
CRZ 2058-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever BIOFOREST, s.r.o.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 98-2024
CRZ 2079-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever BIOFOREST, s.r.o.
4. Apríl 2024
ZMLUVA č. 15-99-2024-OLH
CRZ 2438-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Miroslav Sikora
4. Apríl 2024
ZMLUVA č. 1-0908-2024-OLH
CRZ 2439-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Augustín Jánošík
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 91-2024
CRZ 2067-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever K-TEN DREVO, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6942/2023/LSR
0,00 € Michal FEDORAŠ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2452/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič EKOSPOL Vranov s r. o.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 83-2024
CRZ 2051-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ján Vysoký
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2453/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič GREEN FOREST PRODUCTION s.r.o.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2455/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič Drema Humenné s. r. o.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2456/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič Martin Sura
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2457/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič DREVPOL s. r.o.