Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2022
Podniková kolektívna zmluva na roky 2022 - 2023
120/2022/LMU
Doplnená
0,00 € ZOOZPP na Slovensku LPM Ulič, š.p. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
30. Jún 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
116/2022/LMU
Doplnená
240,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Tomáš Didirka
27. Jún 2022
Rámcová dohoda
121/2022/LMU
0,00 € AGROPOL Slovakia s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
27. Jún 2022
Rámcová dohoda
122/2022/LMU
33 070,00 € Marek Ocetník Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
22. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v poľnohospodárstve
118/2022/LMU
0,00 € HOFER spol. s r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
20. Jún 2022
Zmluva o prenájme motorového vozidla
115/2022/LMU
60,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Slavko Cogan
21. Jún 2022
Kúpna zmluva
117/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. UDAVA a.s.
8. Jún 2022
Rámcová kúpna zmluva
113/2022/LMU
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. Jún 2022
Zmluva o servisných službách
114/2022/LMU
Doplnená
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
1. Jún 2022
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
111/2022/LMU
0,00 € Juraj Biga Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
1. Jún 2022
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
112/2022/LMU
0,00 € Jozef Marunič Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
27. Máj 2022
Kúpna zmluva
107/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. TAMEX - Antoni Sroka Obrót Zwierzętami i Artykułami Spożywczymi
27. Máj 2022
Kúpna zmluva
110/2022/LMU
24 900,00 € Ing. Milan Rosoľanka - MIRAL Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
27. Máj 2022
Kúpna zmluva
108/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. SF WOOD s.r.o.
27. Máj 2022
Kúpna zmluva
109/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Marián Rogala
26. Máj 2022
Kúpna zmluva
106/2022/LMU
8 880,00 € Ing. Milan Rosoľanka - MIRAL Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
23. Máj 2022
Darovacia zmluva na nepeňažný dar
105/2022/LMU
0,00 € dm drogerie markt, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
20. Máj 2022
Rámcová zmluva o sprostredkovaní predaja
104/2022/LMU
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
17. Máj 2022
Kúpna zmluva
102/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Hivany s.r.o.
16. Máj 2022
Rámcová dohoda_Časť č. 2: Nákladné automobily zn. TATRA
92/2022/LMU
0,00 € Skarab s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.