Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Dodatok číslo 2022/1 k Zmluve o udelení licencie 250
181/2022/LMU
0,00 € Foresta SK, a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
180/2022/LMU
4 900,00 € KOŠICE Audit, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
11. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
179/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Slavko Cogan
26. Október 2022
ZMLUVA O REKLAME A PROPAGÁCII
177/2022/LMU
0,00 € REFLEXY n.o. Neziskové združenie na podporu mladých postihnutých detí a mládeže SR Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
25. Október 2022
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
175/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Prešovský samosprávny kraj
25. Október 2022
Zmluvy o dlhodobom nájme pozemku
176/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Prešovský samosprávny kraj
20. Október 2022
Kontrakt č. NO005560 na dodávku dreva zo dňa 01.10.2022
174/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
18. Október 2022
Kúpna zmluva
171/2022/LMU
12 960,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Vasil Kačúr
18. Október 2022
Kúpna zmluva
173/2022/LMU
300,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Vasil Kačúr
17. Október 2022
Dohoda o urovnaní
172/2022/LMU
0,00 € Agrotim spol. s r. o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
14. Október 2022
Kúpna zmluva
155/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Vabas s.r.o.
14. Október 2022
Kúpna zmluva
156/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. CONTI-PLUS s.r.o.
14. Október 2022
Kúpna zmluva
157/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREMA Humenné s.r.o
14. Október 2022
Kúpna zmluva
158/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Viktor Haburaj
14. Október 2022
Kúpna zmluva
160/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Da mihi animas, s.r.o
14. Október 2022
Kúpna zmluva
161/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Miroslav Drab
14. Október 2022
Kúpna zmluva
162/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREVPOL s.r.o.
14. Október 2022
Kúpna zmluva
163/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. EKOSPOL Vranov s.r.o.
14. Október 2022
Kúpna zmluva
164/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ladislav Ontkovič – Drevovýroba FINAL
14. Október 2022
Kúpna zmluva
165/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. GRIMEN s.r.o.