Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
126/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREVPOL s.r.o.
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
127/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. CONTI-PLUS s.r.o.
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
128/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Vabas s.r.o.
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
129/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BEKY a.s.
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
130/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. GRIMEN s.r.o.
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
131/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Jozef Bednár, s.r.o.
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
132/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Viktor Haburaj
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
134/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Marek Mitro - MEROL
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
135/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Da mihi animas, s.r.o
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
136/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ladislav Ontkovič – Drevovýroba FINAL
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
137/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BRONTEUS, spol. s r.o.
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
138/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Miroslav Drab
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
139/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. KONTACT SERVIS s.r.o
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
140/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BIOKAP s.r.o.
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
141/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. EKOSPOL Vranov s.r.o.
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
142/2022/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Smart wood Czech, s.r.o
8. Júl 2022
Kontrakt č. NO005051 na dodávku dreva zo dňa 01.07.2022
133/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
7. Júl 2022
Rámcová dohoda
119/2022/LMU
Doplnená
0,00 € VYSOKAJ, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
1. Júl 2022
Dodatok č. 549/CC/18-D5 k Zmluve o úvere č. 549/CC/18
124/2022/LMU
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
1. Júl 2022
Kúpna zmluva
123/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. TAMEX - Antoni Sroka Obrót Zwierzętami i Artykułami Spożywczymi