Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DJZ1
NFP309190DJZ1
165 564,75 € OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520387
041ZA520387
244 597,56 € Dominika Urík Ovseníková Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520426
041TT520426
30 150,51 € Panonia Winery, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TN520311
041TN520311
200 000,00 € Lucia Rovná Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063NR530006
063NR530006
15 000,00 € Štefan Barzo Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Február 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/2/2024/Z
621/2/2024/Z
0,00 € Farma Milko s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Február 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/1/2024/Z
621/1/2024/Z
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Veličná Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/5/2024/S
621/5/2024/S
0,00 € Nagy Ladislav Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041NR520442
041NR520442
144 250,00 € LÚČNICA, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DQK7
NFP309190DQK7
101 484,55 € Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BA520059
041BA520059
130 792,48 € CF AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Február 2024
Rámcová zmluva na servis, opravy a údržbu motorových vozidiel
2/2024/161
7 080,00 € RODEX CAR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Február 2024
Rámcová zmluva na servis, opravy a údržbu motorových vozidiel
3/2024/161
50 580,00 € RODEX CAR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/3/2024/S
621/3/2024/S
0,00 € Bc. Terézia Falťanová Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 881/24
881/24
0,00 € AMADO PLUS s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DAL4
NFP309190DAL4
148 184,03 € Tatry - Pieniny LAG Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.663/23
663/23
0,00 € Bc. Martina Říhová Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 909/24
909/24
0,00 € Csaba Palásti Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 662/23
662/23
0,00 € Bc. Martina Říhová Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 657/23
657/23
0,00 € FARMA RIEČKA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra