Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. August 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA01258
ZA01258
Doplnená
100 000,00 € Ľubomír Teplan – Investment & Development Pôdohospodárska platobná agentúra
2. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA01285
ZA01285
100 000,00 € Alena Holubčíková - JOHANKA Pôdohospodárska platobná agentúra
4. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV02086
ZV02086
99 120,12 € Ing. Zdenek Malina – AZM, Bratislava Pôdohospodárska platobná agentúra
12. August 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA01260
ZA01260
99 819,22 € Ing.Štefan Marko – UBYTOVANIE Pôdohospodárska platobná agentúra
4. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN00955
TN00955
92 531,50 € Janka Chovancová – Kostrín Pôdohospodárska platobná agentúra
4. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN00957
TN00957
Doplnená
87 493,43 € Ľudmila Šuranská Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN00958
TN00958
Doplnená
99 295,32 € Mgr. Martin Labaš Pôdohospodárska platobná agentúra
4. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT01807
TT01807
Doplnená
80 562,83 € Pavol Soják Pôdohospodárska platobná agentúra
20. August 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV02074
ZV02074
100 000,00 € Peter Vlček Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041TT500033
041TT500033
41 938,62 € Margita Vinšová Pôdohospodárska platobná agentúra
18. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043BB240024
043BB240024
328 200,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
18. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043ZA240014
043ZA240014
286 800,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
18. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043NR240021
043NR240021
350 880,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
6. September 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 061KE090111
061KE090111
Doplnená
50 000,00 € Alexandra Pavlíková Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Október 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN02622
TN02622
57 920,00 € “Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch“ Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Január 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 086BB260010
086BB260010
138 031,50 € GOLTAX s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 041ZA500081
041ZA500081
35 875,22 € Ing. Lucia Luptaková PhD - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 041TN500047
041TN500047
27 489,50 € PD Košeca, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Február 2017
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 53/16
53/16
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Neverice Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Júl 2015
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 5231/15
5231/15
0,00 € AG Hradová s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra