Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520469
041PO520469
55 868,96 € Neiz s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TN520362
041TN520362
569 347,50 € PD Uhrovec, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 042TN510078
042TN510078
681 912,44 € HÔRKA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042TT510004
042TT510004
166 014,00 € B. M. Kávoviny, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO520436
041PO520436
40 000,00 € Ing. Jozef Osvald Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041KE520337
041KE520337
156 807,95 € Roľnícke družstvo Veľké Kapušany Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041TT520216
041TT520216
40 000,00 € MAYERRANCH, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR520311
041NR520311
40 000,00 € Ing. Gunár Pavol Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041KE520275
041KE520275
58 715,65 € Robert Zsóri Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO520414
041PO520414
56 000,00 € Poľnohospodárske družstvo ŠVÁBOVCE Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB520447
041BB520447
56 000,00 € EKO-družstvo Kalinka Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 411/23
411/23
0,00 € Roľnícke podielnické družstvo Prašník Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/36/2023/S
621/36/2023/S
0,00 € Ladislav Nagy Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/47/2023/S
621/47/2023/S
0,00 € Ing. Lenka Trnka Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 400/23
400/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Poriadie Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 405/23
405/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo, Kozárovce Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520290
041ZA520290
51 732,52 € Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru" Necpaly - Žabokreky Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041KE520476
041KE520476
40 000,00 € Ing. Ivan Görgei Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520327
041PO520327
11 337,90 € Roman Tomko Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520334
041PO520334
65 363,84 € EKO PD Nižná Olšava, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra