Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 666/23
666/23
0,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 651/23
651/23
0,00 € POLET, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 693/23
693/23
0,00 € UNI - CON KYSUCE spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 775/23
775/23
0,00 € Záhorácka konzerváreň s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 632/23
632/23
0,00 € Roľnícke družstvo Dovalovo Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.606/23
606/23
0,00 € Pospo, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 548/23
548/23
0,00 € Zdenek Černay Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 925/24
925/24
0,00 € AGROALM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 491/23
491/23
0,00 € Mgr. Dana Gombárová Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 524/23
524/23
0,00 € LACKOSPOL s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 675/23
675/23
0,00 € Klasy s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 063BB530008
063BB530008
15 000,00 € AGRIKA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DJZ1
NFP309190DJZ1
165 564,75 € OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520387
041ZA520387
244 597,56 € Dominika Urík Ovseníková Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520426
041TT520426
30 150,51 € Panonia Winery, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TN520311
041TN520311
200 000,00 € Lucia Rovná Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063NR530006
063NR530006
15 000,00 € Štefan Barzo Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Február 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/2/2024/Z
621/2/2024/Z
0,00 € Farma Milko s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Február 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/1/2024/Z
621/1/2024/Z
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Veličná Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/5/2024/S
621/5/2024/S
0,00 € Nagy Ladislav Pôdohospodárska platobná agentúra