Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 620/23
620/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 833/24
833/24
0,00 € Ladislav Deszkás Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 823/24
823/24
0,00 € AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 712/23
712/23
0,00 € MARDUŇA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 584/23
584/23
0,00 € Roľnícke družstvo Liptovská Kokava Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 621/23
621/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 25/23/L
25/23/L
0,00 € AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 05/23/L
05/23/L
0,00 € PIENSPOL, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 939/24
939/24
0,00 € Agropark Modrany s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 963/24
963/24
0,00 € Marek Sakal – Šega Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 529/23
529/23
0,00 € Roľnícke družstvo Hybe Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 885/24
885/24
0,00 € AT TATRY, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 940/24
940/24
0,00 € František Fedorek Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 641/23
641/23
0,00 € Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 806/23
806/23
0,00 € AGROČIRČ, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 579/23
579/23
0,00 € Agrofarma Dianiška s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 915/24
915/24
0,00 € Ivan Hudaček Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 814/24
814/24
0,00 € AGROprofit Boliarov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 713/23
713/23
0,00 € Ing. Slavomír Cehula Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 874/24
874/24
0,00 € AT AGROTURIEC, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra