Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 910/24
910/24
0,00 € Zdeno Páterek Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 605/23
605/23
0,00 € AGRO-HANVA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 540/23
540/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 970/24
970/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR520308
041NR520308
37 290,00 € Poľnohospodárske družstvo, Kozárovce Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2024
Zmluva č.SPK2024/00001 o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat
SPK2024/00001
2 000 000,00 € VAS s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 687/23
687/23
0,00 € Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s., skrátene VÚOOD, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 953/24
953/24
0,00 € Csaba Veres Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 781/23
781/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/5/2024/Z
621/5/2024/Z
0,00 € KOB SK, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 780/23
780/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 626/23
626/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 898/24
898/24
0,00 € PAPS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1005/24
1005/24
0,00 € Marek Seneši Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY VYUŽÍVANIA PORADENSKÝCH SLUŽIEB V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNOM HOSPODÁRSTVE č. 021PO390007/DM- 14/2021 v znení dodatku č. 1, (8)
021PO390007_8
0,00 € Pozemkové spoločenstvo Hlboké Lukov Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY VYUŽÍVANIA PORADENSKÝCH SLUŽIEB V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNOM HOSPODÁRSTVE č. Č. 021PO390007/DM- 14/2021 v znení dodatku č. 1, (18)
021PO390007_18
0,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Veľký Slivník Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY VYUŽÍVANIA PORADENSKÝCH SLUŽIEB V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNOM HOSPODÁRSTVE č. Č. 021PO390007/DM- 14/2021 v znení dodatku č. 1, (16)
021PO390007_16
0,00 € Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo Sveržov Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY VYUŽÍVANIA PORADENSKÝCH SLUŽIEB V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNOM HOSPODÁRSTVE č. Č. 021PO390007/DM- 14/2021 v znení dodatku č. 1, (14)
021PO390007_14
0,00 € Lesné a pozemkové spoločenstvo Bogliarka Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY VYUŽÍVANIA PORADENSKÝCH SLUŽIEB V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNOM HOSPODÁRSTVE č. Č. 021PO390007/DM- 14/2021 v znení dodatku č. 1, (12)
021PO390007_12
0,00 € Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Mokroluh Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY VYUŽÍVANIA PORADENSKÝCH SLUŽIEB V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNOM HOSPODÁRSTVE č. Č. 021PO390007/DM- 14/2021 v znení dodatku č. 1, (10)
021PO390007_10
0,00 € Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Frička Pôdohospodárska platobná agentúra