Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 995/24
995/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mlynárovce Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 988/24
988/24
0,00 € Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 683/23
683/23
0,00 € Farma Chlebnice s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DAY8
NFP309190DAY8
55 296,87 € Miestna akčná skupina STRÁŽE Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DVH8
NFP309190DVH8
85 793,56 € Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DGH3
NFP309190DGH3
131 690,26 € Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520325
041TT520325
135 413,75 € Peter Bernadič Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/6/2024/Z
621/6/2024/Z
0,00 € Štefan Puš Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061NR540013
061NR540013
50 000,00 € Boris Hindický Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520402
041ZA520402
171 943,66 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1024/24
1024/24
0,00 € Farma Beharovce, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1043/24
1043/24
0,00 € Hindický, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 971/24
971/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 603/23
603/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 650/23
650/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 619/23
619/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 944/24
944/24
0,00 € Erika Kuľhová Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DXB9
NFP309190DXB9
147 388,52 € Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DSW6
NFP309190DSW6
190 370,41 € MAS Záhorie, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 692/23
692/23
0,00 € Zuzana Vojtková Pôdohospodárska platobná agentúra