Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520385
041TT520385
16 949,91 € Poľnohospodárske družstvo Štefanov Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB520481
041BB520481
40 000,00 € AGROCOM s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 534/23
534/23
0,00 € TATRAKON spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 706/23
706/23
0,00 € EKO DP Lomné, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 594/23
594/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 690/23
690/23
0,00 € Lucia Rejdugová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.587/23
587/24
0,00 € Štefan Celina Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 512/23
512/23
0,00 € Emil Bolibruch Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 525/23
525/23
0,00 € Radar s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 586/23
586/23
0,00 € ARVID, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 617/23
617/23
0,00 € AGRO Klubina, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 631/23
631/23
0,00 € AGROVES s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 511/23
511/23
0,00 € Emil Bolibruch Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042ZA510020
042ZA510020
57 710,00 € Miroslav Šeliga Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190CPH3
NFP309190CPH3
103 401,57 € Partnerstvo Južného Novohradu Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DQW9
NFP309190DQW9
84 745,42 € Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 957/24
957/24
0,00 € Oľga Kapráľová Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Marec 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/3/2024/Z
621/3/2024/Z
0,00 € Maroš Gera Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 732/23
732/23
0,00 € CORPORA AGRO, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 622/23
622/23
0,00 € JUDr. Jakub Lupač Pôdohospodárska platobná agentúra