Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 802/23
802/23
0,00 € CONTAX, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/10/2024/S
621/10/2024/S
0,00 € Ján Mačuha Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 521/23
521/23
0,00 € Štefan Csank Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1017/24
1017/24
0,00 € REGNO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1018/24
1018/24
0,00 € REGNO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 916/24
916/24
0,00 € Ing. Mgr. Jozef Gíreth Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 793/23
793/23
0,00 € Mäso Melek, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1001/24
1001/24
0,00 € PD Uhrovec, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1069/24
1069/24
0,00 € Ing. Marek Škorňa Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 784/23
784/23
0,00 € Peter Vrbiniak Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 995/24
995/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mlynárovce Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 988/24
988/24
0,00 € Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 683/23
683/23
0,00 € Farma Chlebnice s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DAY8
NFP309190DAY8
55 296,87 € Miestna akčná skupina STRÁŽE Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DVH8
NFP309190DVH8
85 793,56 € Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DGH3
NFP309190DGH3
131 690,26 € Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520325
041TT520325
135 413,75 € Peter Bernadič Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/6/2024/Z
621/6/2024/Z
0,00 € Štefan Puš Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061NR540013
061NR540013
50 000,00 € Boris Hindický Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520402
041ZA520402
171 943,66 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch Pôdohospodárska platobná agentúra