Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083ZA620001
083ZA620001
411 329,21 € Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083ZA620006
083ZA620006
121 501,37 € Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Štefanov n/Oravou - horná časť Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083TN620001
083TN620001
600 000,00 € Lesné hospodárstvo čierny vrch, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/12/2024/S
621/12/2024/S
0,00 € Ivan Štelbaský Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 043BB600001
043BB600001
1 047 905,54 € Obec Ostrá Lúka Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041TN520342
041TN520342
46 379,06 € Ľuboš Kráľ Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043ZA600002
043ZA600002
889 541,19 € Obec Krivá Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043ZA600002
043ZA600002
889 541,19 € Obec Krivá Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600003
043NR600003
1 283 226,64 € Obec Lontov Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600003
043NR600003
1 283 226,64 € Obec Lontov Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600003
043TN600002
1 044 972,05 € Obec Trenčianske Jastrabie Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600003
043TN600002
1 044 972,05 € Obec Trenčianske Jastrabie Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043TN600003
043TN600003
647 877,31 € Obec Ďurďové Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/12/2024/Z
621/12/2024/Z
0,00 € FIAM agro services, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/13/2024/S
621/13/2024/S
0,00 € Jana Červeňová Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1234/24
1234/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 700/23
700/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo ŠTRBA Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 917/24
917/24
0,00 € Patrik Repáň Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1118/24
1118/24
0,00 € Biofarma, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 983/24
983/24
0,00 € Tamás Zagiba Pôdohospodárska platobná agentúra