Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
05158/2022/OESM-003.
0,00 € Ing. Martin Majtán Dopravný úrad
30. September 2022
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov
20073/2022/OLP/RP-3
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Dopravný úrad
13. September 2022
Kúpna zmluva č. 16080/2022/OLP/RLeg-7
16080/2022/OLP/RLeg-7
77 046,60 € Rib Store D.o.o. Dopravný úrad
25. August 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
18127/2022/OLP/RLeg-4
1 440,00 € Ing. Miroslav Hromec a JUDr. Magdaléna Hromcová Dopravný úrad
26. August 2022
Kúpna zmluva
č. 18164/2022/OLP/RP-6
11 368,80 € AUTOCONT s.r.o. Dopravný úrad
25. August 2022
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu
13675/2022/OLP/RP-05
48 600,00 € KA.STA Group, s.r.o. Dopravný úrad
25. August 2022
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 12540/2022/OLP/RP-11
12540/2022/OLP/RP-11
0,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková, Mgr. Roman Markusek, Ing. Stanislav Kanka, Ing. Ján Kalafa, PhDr. Mgr. Marián Nagy, Mgr. Ivan R. Carrera Castillo, Bc. Július Hrala Dopravný úrad
26. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodávku nafty
12540/2022/OLP/RP-7
24 000,00 € JURKI - HAYTON s.r.o. Dopravný úrad
26. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA
16723/2022/OLP/RP-4
Doplnená
0,00 € SOITRON, s.r.o. Dopravný úrad
25. Júl 2022
CEERIS Management Agreement- Agreement on joint operation of the Central and Eastern European Reporting Information System (CEERIS)
04162/2022/OLP/RP-14
0,00 € zmluvné strany systému CEERIS Dopravný úrad
6. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 13658/2022/OLP/RLeg-7
13658/2022/OLP/RLeg-7
Doplnená
70 373,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný úrad
6. Júl 2022
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu
13674/2022/OLP/RP-03
78 000,00 € Beeli, s.r.o. Dopravný úrad
30. Jún 2022
Rámcová zmluva
12278/2022/OLP/RP-8
0,00 € AUSTRIA CARD – Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH Dopravný úrad
28. Jún 2022
Dohoda o splátkach
13001/2022/OLP/RP-4
2 500,00 € Združenie pltníkov Dunajec, s.r.o. Dopravný úrad
28. Jún 2022
Agreement on Specific Joint Contracting of the 2nd Level Support for the operation of the CEERIS System
04161/2022/OLP/RP-9
0,00 € Zmluvné strany RISComex Dopravný úrad
20. Jún 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
15360/2022/OLP/RLeg-2
0,00 € Bc. Július Hrala Dopravný úrad
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
13736/2022/OLP/RLeg-7
Doplnená
40 824,00 € KLINTON, s.r.o. Dopravný úrad
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
06690/2019/OLP-10
1 465,08 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný úrad
14. Jún 2022
Rámcová kúpna zmluva
13607/2022/OLP/RLeg-7
40 476,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Dopravný úrad
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie odbornej dokumentácie pre projekt vybudovania Registra odborných spôsobilostí posádok plavidla č.13973/2022/OLP/RP-04
13973/2022/OLP/RP-04
11 940,00 € Go SMART, s.r.o. Dopravný úrad