Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-6
0,00 € Ing. Igor Erdélyi Dopravný úrad
9. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-7
0,00 € Ing. Gabriela Galambošová Dopravný úrad
9. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-5
0,00 € Ing. Juraj Doval Dopravný úrad
9. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-20
0,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková Dopravný úrad
9. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-18
0,00 € Ing. Martin Majtán Dopravný úrad
8. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-2
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
8. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-19
0,00 € Mgr. Roman Markusek Dopravný úrad
8. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-17
0,00 € Ing. Karol Lysina Dopravný úrad
8. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-4
0,00 € Ing. Branislav Adamik Dopravný úrad
8. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-16
0,00 € Ferdinand Kobolka Dopravný úrad
7. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-13
0,00 € Ing. Ján Kalafa Dopravný úrad
3. November 2022
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
05158/2022/OESM-005
0,00 € Ing. Jaroslav Šimoník Dopravný úrad
28. Október 2022
Dohoda o splátkach
20166/2022/OLP/RP-5
2 000,00 € JUDr. Martin Trnovec Dopravný úrad
26. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodávku pohonných hmôt
20792/2022/OLP/RP-7
25 000,00 € ALT, a.s. Dopravný úrad
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb č. 22053/2022/OLP-4
22053/2022/OLP-4
2 640,00 € innovis, s.r.o. Dopravný úrad
10. Október 2022
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
05158/2022/OESM-004
0,00 € Ing. Karol Lysina Dopravný úrad
10. Október 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
05158/2022/OESM-004
0,00 € Ing. Karol Lysina Dopravný úrad
5. Október 2022
Zmluva o dielo a servis č. 16326/2022/OLP/RP-7
16326/2022/OLP/RP-7
0,00 € ANeT Slovakia s.r.o. Dopravný úrad
4. Október 2022
Zmluva o predaji pohonných hmôt a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
18879/2022/OLP/RLeg-8
Doplnená
59 880,00 € SLOVNAFT, a.s. Dopravný úrad
30. September 2022
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
05158/2022/OESM-003
0,00 € Ing. Martin Majtán Dopravný úrad