Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-005
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-006
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-007
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-005
0,00 € Mgr. Rastislav Babčan Dopravný úrad
26. Január 2023
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov
AOAS-1-3/2023
99 360,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Dopravný úrad
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb servisu a údržby
06400/2023/OLP/RP-3
Doplnená
5 500,00 € PROFMEL, s.r.o. Dopravný úrad
19. Január 2023
Zmluva o nájme plavidla č. BA/2021/330/50
06350/2023/OLP/RLeg-2
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dopravný úrad
5. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 05406/2023/OLP/RLeg-8 pre projekt "Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS"
05406/2023/OLP/RLeg-8
Doplnená
922 811,80 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Dopravný úrad
2. Január 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 08. 2024
01177/2021/OÚ-75.
0,00 € Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu Leteckého úradu Slovenskej republiky Dopravný úrad
2. Január 2023
Kolektívna zmluva pre štátnych zamestnancov v štátnej službe na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 08. 2024
01484/2022/OÚ-78.
0,00 € Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu Leteckého úradu Slovenskej republiky Dopravný úrad
16. December 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní dátových a hlasových telekomunikačných služieb
23479/2022/OLP/RLeg-5
Doplnená
82 017,02 € Slovak Telekom, a.s. Dopravný úrad
28. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
24934/2022/OLP/RLeg-3
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Dopravný úrad
27. December 2022
Kúpna zmluva
25630/2022/OLP-02
107 994,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Dopravný úrad
23. December 2022
Poistná zmluva
2407524257
972,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Dopravný úrad
23. December 2022
Poistná zmluva
2407524256
6 588,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Dopravný úrad
16. December 2022
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 05158/2022/OESM-005
05158/2022/OESM-005
0,00 € Ing. Stanislav Kanka Dopravný úrad
16. December 2022
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI č. 05158/2022/OESM-005
05158/2022/OESM-005
0,00 € Ing. Stanislav Kanka Dopravný úrad
16. December 2022
Maintenance contract for EuRIS (Form of Agreement)
10105/2022/OLP/RP-24
0,00 € ALSIC NV Dopravný úrad
13. December 2022
Kúpna zmluva
24900/2022/OLP/RP-3
57 456,00 € SophistIT, s.r.o. Dopravný úrad
7. December 2022
Bentley SELECT Program Agreement
24452/2022/OLP/RP-1
Doplnená
0,00 € Bentley Systems International Limited, Ltd Dopravný úrad