Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-006
0,00 € Mgr. Ján Bician Dopravný úrad
8. Apríl 2024
Dohoda o referentsky zverenom MV
07267/2024/OESM-009
0,00 € Ing. Tomáš Hornáček Dopravný úrad
8. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-009
0,00 € Ing. Tomáš Hornáček Dopravný úrad
22. Marec 2024
Poistná zmluva
2409003085
972,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Dopravný úrad
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
01506/2024/OLP/RP-16
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Dopravný úrad
28. Marec 2024
ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
11214/2024/OLP/RLeg-5
44 928,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Dopravný úrad
7. Marec 2024
Rámcová zmluva o predaji pohonných hmôt a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
07424/2024/OLP/RLeg-4
78 848,03 € SLOVNAFT, a.s. Dopravný úrad
7. Február 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-001
0,00 € Ferdinand Kobolka Dopravný úrad
7. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-001
0,00 € Ferdinand Kobolka Dopravný úrad
7. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-002
0,00 € Ing. Dušan Knap Dopravný úrad
7. Február 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-002
0,00 € Ing. Dušan Knap Dopravný úrad
6. Február 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-003
0,00 € Ing. Stanislav Kanka Dopravný úrad
6. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-003
0,00 € Ing. Stanislav Kanka Dopravný úrad
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-004
0,00 € Pavol Hudák, MSc Dopravný úrad
31. Január 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-004
0,00 € Pavol Hudák, MSc Dopravný úrad
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní poštových služieb
04535/2024/OLP/RP-5
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Dopravný úrad
18. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
20058/2023/OLP/RLeg-5
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Dopravný úrad
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
ZM-33733-2024
4 244,25 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Dopravný úrad
21. December 2023
Poistná zmluva
2409003070
6 588,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Dopravný úrad
21. December 2023
Poistná zmluva
2409003071
972,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Dopravný úrad