Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_9913775286
11311/2023/OLP/RP-3
336,00 € Slovak Telekom, a.s. Dopravný úrad
31. Marec 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu
03463/2023/OLP/RP-14
1 037 590,39 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Dopravný úrad
27. Marec 2023
Poistná zmluva
2407524265
972,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Dopravný úrad
28. Február 2023
Z m l u v a o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážnej služby)
08518/2023/OLP/RP-4
Doplnená
147 972,67 € Š-live s.r.o. Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06630/2023/OESM-011
0,00 € JUDr. Mária Čiripová, LL.M. Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06630/2023/OESM-011
0,00 € JUDr. Mária Čiripová, LL.M. Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06630/2023/OESM-010
0,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-010
0,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06630/2023/OESM-012
0,00 € Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-012
0,00 € Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-008
0,00 € Ing. Stanislav Gaňa Dopravný úrad
20. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-008
0,00 € Ing. Stanislav Gaňa Dopravný úrad
6. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-009
0,00 € JUDr. PhDr. Drahoslav Vyšný Dopravný úrad
6. Február 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-009
0,00 € JUDr. PhDr. Drahoslav Vyšný Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 06330/2023/OESM-002
06330/2023/OESM-002
0,00 € Bc. Július Hrala Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. 06330/2023/OESM-002
06330/2023/OESM-002
0,00 € Bc. Július Hrala Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 06330/2023/OESM-003
06330/2023/OESM-003
0,00 € Bedrich Molnár Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. 06330/2023/OESM-003
06330/2023/OESM-003
0,00 € Bedrich Molnár Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 06330/2023/OESM-001
06330/2023/OESM-001
0,00 € Ing. Daniel Vrlík Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. 06330/2023/OESM-001
06330/2023/OESM-001
0,00 € Ing. Daniel Vrlík Dopravný úrad