Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
21512/2023/OLP/RLeg-6
68 001,60 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Dopravný úrad
13. September 2023
ZMLUVA NA DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA
17874/2023/OLP/RLeg-7
142 200,00 € Asseco Central Europe, a.s. Dopravný úrad
4. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu a Zmluva o zriadení vecného bremena
05923/2023/OLP/RLeg-16
44 500,00 € ALT, akciová spoločnosť (skrátene: ALT, a.s.) Dopravný úrad
16. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb údržby a rozvoja informačného systému Fabasoft
09081/2023/OLP/RP-6
63 360,00 € Asseco Central Europe, a. s. Dopravný úrad
14. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12858/2023/OLP/RLeg-4
18 415,80 € MARPET s.r.o. Dopravný úrad
28. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
16232/2023/OLP/RLeg-8
35 712,00 € SEHOS PLUS s.r.o. Dopravný úrad
31. Júl 2023
Zmluva o účasti na podujatí Karéra EXPO 2023 Bratislava
16110/2023/OLP/RLeg-7
1 459,00 € Zoznam, s.r.o. Dopravný úrad
26. Júl 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a. s.
18680/2023/OLP/RLeg-2
0,00 € Štátna pokladnica Dopravný úrad
28. Jún 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
16605/2023/OLP/RLeg-2
0,00 € Barbora Mandzáková Dopravný úrad
16. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a servis
03855/2023/OLP/RP-24
0,00 € ANeT Slovakia s.r.o. Dopravný úrad
1. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení prác a služieb pre systém Register malých plavidiel
14660/2023/OLP/RLeg-4
2 865,60 € KIOS a.s. Dopravný úrad
31. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
14574/2023/OLP/RP-4 (Č. NsM- 3 - 104/2023)
Doplnená
2 905,92 € Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s. Dopravný úrad
30. Máj 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06330/2023/OESM-013
0,00 € Ing. Peter Antol Dopravný úrad
30. Máj 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
06330/2023/OESM-013
0,00 € Ing. Peter Antol Dopravný úrad
26. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
13746/2023/OLP/RP-3
4 800,00 € LEDAS, s. r. o. Dopravný úrad
25. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu
04594/2023/OLP/RP-10
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dopravný úrad
19. Máj 2023
Zmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-online
12702/2023/OLP/RLeg-4
1 470,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka Dopravný úrad
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu
05320/2023/OLP/RLeg-6
33 257,27 € MAGNA ENERGIA a.s. Dopravný úrad
28. Apríl 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/DopÚ Bratislava
07798/2023/OLP/RP-6
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Dopravný úrad
11. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_9913775207
11311/2023/OLP/RP-1
336,00 € Slovak Telekom, a.s. Dopravný úrad