Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb
23698/2022/OLP/RP-4
70 776,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Dopravný úrad
5. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
20698/2022/OLP/RP-06
139 900,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Dopravný úrad
5. December 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných a dátových služieb
23754/2022/OLP/RP-3
76 568,20 € O2 Slovakia, s.r.o. Dopravný úrad
2. December 2022
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
21797/2022/OLP/RLeg-24
0,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková, Mgr. Roman Markusek, Ing. Ján Kalafa, Bc. Július Hrala, PhDr. Mgr. Marián Nagy, Mgr. Ivan R. Carrera Castillo Dopravný úrad
29. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
21797/2022/OLP/RLeg-25
0,00 € Ing. Stanislav Kanka Dopravný úrad
22. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-11
0,00 € Ing. Tomáš Hornáček Dopravný úrad
22. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-14
0,00 € Ing. Roman Klementis Dopravný úrad
22. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-3
0,00 € Pavol Hudák, MSc Dopravný úrad
16. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
20792/2022/OLP/RP-13
0,00 € Ing. Branislav Adamik, Karol Ballay, Norbert Semeník, Ferdinand Kobolka, Karol Jakubík Dopravný úrad
15. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-10
0,00 € Ing. Stanislav Hanzel Dopravný úrad
15. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-15
0,00 € Ing. Dušan Knap Dopravný úrad
15. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-9
0,00 € Ing. Stanislav Gaňa Dopravný úrad
15. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-22
0,00 € Ing. Janka Rajnohová Dopravný úrad
15. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-21
0,00 € Gábor Paksi Dopravný úrad
15. November 2022
Dohoda o splátkach č. 15445/2022/OLP/RLeg-8
15445/2022/OLP/RLeg-8
264,00 € Mgr. Ľubomír Varínsky Dopravný úrad
14. November 2022
Dohoda o splátkach č. 13614/2022/OLP/RLeg-9
13614/2022/OLP/RLeg-9
0,00 € Ing. Miroslav Pažur Dopravný úrad
14. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 20614/2022/OLP/RLeg-9 pre projekt "Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby"
20614/2022/OLP/RLeg-9
Doplnená
936 698,80 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Dopravný úrad
9. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-23
0,00 € Ing. Jaroslav Šimoník Dopravný úrad
9. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-8
0,00 € Ing. Richard Galbička Dopravný úrad
9. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
21797/2022/OLP/RLeg-12
0,00 € Ing. Miloš Hupka Dopravný úrad