Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2022
Zmluva o zabezpečení a poskytnutí prác a služieb k systému SlovRIS
05298/2022/OLP-02
29 898,00 € KIOS, a.s. Dopravný úrad
29. December 2021
Zmluva o prenájme a servisnej službe predložiek
21729/2021/OLP/RP-6
4 661,28 € ŠKP servis s.r.o. Dopravný úrad
29. December 2021
Kolektívna zmluva pre štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2022
01177/2021/OÚ-74
0,00 € príslušná odborová organizácia Dopravný úrad
29. December 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022
01177/2021/OÚ-75
0,00 € príslušná odborová organizácia Dopravný úrad
29. December 2021
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
22479/2021/OLP/RP-02
8 488,50 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Dopravný úrad
31. December 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19523/2021/OLP/RP - 5
0,00 € Slovenská plavba a prístavy a.s. Dopravný úrad
31. December 2021
Zmluva o spôsobe prevodu prostriedkov, ktoré LPS SR, š. p. prijíma na úhradu nákladov Dopravného úradu za výkon štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou civilného letectva v oblasti leteckých navigačných služieb
22810/2021/OLP/02
Doplnená
0,00 € Letové prevádzkové služby, š.p. Dopravný úrad
29. December 2021
Poistná zmluva č. 2407524192
22741/2021/OLP/RP-02
6 588,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Dopravný úrad
29. December 2021
Poistná zmluva č. 2407524193
22739/2021/OLP/RP-02
972,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Dopravný úrad
16. December 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 22145/2021/OLP/RP-04
22145/2021/OLP/RP-04
0,00 € Mgr. Iveta Kotelesova Dopravný úrad
15. December 2021
Dohoda o urovnaní vzájomných záväzkov
22214/2021/OLP/RP-1
276 373,49 € Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Dopravný úrad
13. December 2021
Kúpna zmluva na dodanie tovaru č. 21448/2021/OLP/RP-05
21448/2021/OLP/RP-05
Doplnená
41 385,36 € flex-it, s.r.o. Dopravný úrad
7. December 2021
Dohoda o splátkach č. 20701/2021/OLP/RP-05
20701/2021/OLP/RP-05
500,00 € CONVOY PLUS, s.r.o. Dopravný úrad
28. Október 2021
Zmluva o zabezpečení údržby, prevádzky a aktuálnych licencií na prevádzku informačných systémov a dátových centier Dopravného úradu
13450/2021/OLP/RP-8
Doplnená
250 545,00 € 3S.sk, spol. s.r.o. Dopravný úrad
14. Október 2021
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 12387/2021/OLP/RP-05
Zrušená
0,00 € KÁVOMATY, s.r.o. Dopravný úrad
14. Október 2021
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 12387/2021/OLP/RP-10
Zrušená
0,00 € KÁVOMATY, s.r.o. Dopravný úrad
12. Október 2021
Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb
18458/2021/OLP-RP-04
2 640,00 € INNOVIS, s.r.o. Dopravný úrad
29. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb servisu a údržby
16766/2021/OLP/RP-7
4 166,67 € PROFMEL, s.r.o. Dopravný úrad
30. September 2021
Zmluva o zabezpečení a poskytnutí prác a služieb k systému SlovRIS
17691/2021/OLP/RP-5
20 115,00 € KIOS a.s. Dopravný úrad
23. August 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní dátových a hlasových telekomunikačných služieb
14730/2021/OLP/RP-7
67 075,08 € Slovak Telekom a.s. Dopravný úrad