Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2020
Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných a dátových služieb
22084/2020/OLP-3
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Dopravný úrad
3. December 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01888/2020/OLP-10
6 399,90 € Slovenská plavba a prístay a.s. Dopravný úrad
30. November 2020
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 21643/2020/OLP/OdP-04
21643/2020/OLP/OdP-04
6 868,80 € ALMECO s.r.o. Dopravný úrad
25. November 2020
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-006
0,00 € Ing. Branislav Adamik Dopravný úrad
25. November 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-006.
0,00 € Ing. Branislav Adamik Dopravný úrad
25. November 2020
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-007
0,00 € Ing. Mgr. Marek Benček Dopravný úrad
25. November 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-007.
0,00 € Ing. Mgr. Marek Benček Dopravný úrad
25. November 2020
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-008
0,00 € Ing. Vratislav Vingálik Dopravný úrad
25. November 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-008.
0,00 € Ing. Vratislav Vingálik Dopravný úrad
6. Október 2020
Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb
ZML-2200803
2 200,00 € ERANET, s.r.o. Dopravný úrad
17. September 2020
Zmluva o poskytovaní služieb servisu a údržby
16965/2020/OLP/OdP-7
4 500,00 € PROFMEL s.r.o. Dopravný úrad
20. August 2020
Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných a dátových služieb č. 05891/2020/OLP/OdP-22
05891/2020/OLP/OdP-22
Doplnená
60 999,91 € Slovak Telekom, a.s. Dopravný úrad
14. Júl 2020
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-005
0,00 € Ing. Dušan Knap Dopravný úrad
14. Júl 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-005.
0,00 € Ing. Dušan Knap Dopravný úrad
25. Jún 2020
Zmluva o prenájme a servisnej službe predložiek
13283/2020/OLP/OdP-07
2 112,48 € ŠKP servis s.r.o. Dopravný úrad
11. Jún 2020
Dohoda podľa článku 76 nariadenia (EÚ) 2016/796
02070/OLP/OdP-20
0,00 € Železničná agentúra Európskej únie Dopravný úrad
5. Jún 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o úhrade nákladov za výkon štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou covolného ltectva pred činmi protiprávneho zasahovania v oblasti leteckých navigačných služieb č. PRAV/185/2019
04691/OLP/OdP-17
Doplnená
0,00 € Letové prevádzkové služby, štátny podnik Dopravný úrad
26. Máj 2020
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-004
0,00 € Ing. Ján Kalafa Dopravný úrad
26. Máj 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
06766/2020/OESM-004.
0,00 € Ing. Ján Kalafa Dopravný úrad
22. Máj 2020
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
06766/2020/OESM-003
0,00 € Gabor Paksi Dopravný úrad