Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety
05158/2022/OESM-002
0,00 € Ing. Roman Klementis Dopravný úrad
31. Máj 2022
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
05158/2022/OESM-002
0,00 € Ing. Roman Klementis Dopravný úrad
23. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení prác a služieb pre systém Register malých plavidiel č. 09838/2022/OLP/RP-04
09838/2022/OLP/RP-04
2 865,00 € KIOS a.s. Dopravný úrad
25. Apríl 2022
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
10075/2022/OLP-02
1 500,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka Dopravný úrad
11. Apríl 2022
Zmluva o údržbe, podpore a rozvoji systému SlovRIS
20340/2021/OLP/RP-12
477 084,00 € GAMO, a.s. Dopravný úrad
5. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci
02378/2022/OLP/RP-16
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Dopravný úrad
31. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb- program MultiSport
09589/2022/OLP/RP-6
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Dopravný úrad
31. Marec 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
07622/2022/OLP/RP-6
31 325,76 € MARPET s.r.o. Dopravný úrad
7. Marec 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/DopÚ Bratislava
06732/2022/OLP/RP-5
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Dopravný úrad
4. Marec 2022
Zmluva o dodávke elektriny
08517/2022/OLP-02
20 105,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Dopravný úrad
10. Február 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
19243/2021/OLP/RP-6
0,00 € Dopravný úrad Verejné prístavy, a. s.
10. Február 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
19244/2021/OLP/RP-6
0,00 € Dopravný úrad Verejné prístavy, a. s.
20. Január 2022
Bentley SELECT Program Agreement
01384/2022/OLP-08
Zrušená
3 185,00 € Bentley Systems International Limited, Ltd Dopravný úrad
20. Január 2022
Zmluva o dodávke plynu
06069/2022/OLP/05
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dopravný úrad
20. Január 2022
Zmluva o dodávke plynu
06069/2022/OLP/03
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dopravný úrad
20. Január 2022
Zmluva o dodávke plynu
06069/2022/OLP-02
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dopravný úrad
20. Január 2022
Zmluva o dodávke plynu
06069/2022/OLP-04
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dopravný úrad
13. Január 2022
Zmluva o zabezpečení obnovy a poskytovaní softvéru PHOENIX WebGIS
22138/2021/OLP/RP-6
52 800,00 € EMIS s.r.o. Dopravný úrad
12. Január 2022
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle 05158/2022/OESM-001
05158/2022/OESM-001
0,00 € Ing. Stanislav Hanzel Dopravný úrad
12. Január 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 05158/2022/OESM-001.
05158/2022/OESM-001.
0,00 € Ing. Stanislav Hanzel Dopravný úrad