Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-223
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-223_2023
105,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Krouza Mário
13. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-405
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-405_2023
450,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Zámbóki Jozef
13. Júl 2023
Dohoda o odklade platenia pohľadávky č.p.: SE-OU6-2023/003803-408
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-408_2023
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Dudla Mykhaylo
7. Júl 2023
Komisionárska zmluva č. CPZA-OPU- 2023/005601-007 na výkon činnosti stavebného dozoru na akcii „Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_CPZA-OPU- 2023-005601-007_2023
6 088,80 € Somma s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
3. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-389
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-389_2023
501,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kaločan Marek
3. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-371
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-371_2023
516,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Šimková Zuzana
3. Júl 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-220
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-220_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Komora František
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-01/2023
49 595,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Trnava
28. Jún 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003201-013
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-013_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Recherche Assitance Intervention Dissuasion Unit
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-02/2023
1 328,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Vranov nad Topľou
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-03/2023
4 490,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športovostrelecký klub polície Skalica
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-04/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-04/2023
3 973,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Žilina
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-05/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-05/2023
11 076,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície pri OR PZ Martin
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-06/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-06/2023
2 356,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Námestovo
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-07/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-07/2023
1 754,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ŠKP Rimavská Sobota
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-08/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-08/2023
4 994,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície pri Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-09/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-09/2023
3 043,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) ŠKP Čadca
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-10/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-10/2023
77 864,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Banská Bystrica
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-11/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-11/2023
59 925,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Z M L U V A ŠCP 55-12/2023 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
ŠCP 55-12/2023
5 026,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Topoľčany