Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. SE-OD1-2023/002872-003
SE_ZM_SE-OD1-2023-002872-003_2023
1 608 989,32 € ZTS Elektronika SKS s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. Jún 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004275-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004275-001
2 549 130,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
27. Jún 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/003914-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-003914-001_2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Píla
27. Jún 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/003845-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-003845-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Žaškov
26. Jún 2023
Zmluva o výpožičke č. SE-OD1-2023/003201-011
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-011_2023
0,00 € Porsche Slovakia spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Jún 2023
Zmluva o dielo č. CPNR-OPU-2023/001034-013 na realizáciu akcie „Veľké Zálužie OO PZ, rekonštrukcia kotolne“
SE_ZM_CPNR-OPU-2023-001034-013_2023
4 500,00 € Ing. Peter Valent - VATERM Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/279
SE_D07_KŽP-PO4-SC431-2015-6-279-D7_2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. Jún 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/247
SE_D07_KŽP-PO4-SC431-2015-6-248-D7_2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva č. 036619/2023-SLUŽ o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_036619-2023-SLUZ_2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2023-012963_2023
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/152619
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-152619_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/171546
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-171546_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/210374
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-210374_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/260915
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-260915_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/276864
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-276864_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/278274
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-278274_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/272759
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-272759_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/159598
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-159598_2023
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu č. AOS-IV-3/2023
SE_ZM_AOS-IV-3-2023_2023
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Komisionárska zmluva č. CPZA-ON- 2023/005498-008 na výkon činnosti stavebného dozoru na akcii „Príbovce OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_CPZA-ON- 2023-005498-008_2023
5 435,00 € MCH dozoring s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)