Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/005013-054
SE_ZM_SE-OU6-2023-005013-054_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Oláh Manuel
3. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/005013-094
SE_ZM_SE-OU6-2023-005013-094_2023
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Illés Jozef
3. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/005013-088
SE_ZM_SE-OU6-2023-005013-088_2023
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Evolutika s.r.o.
3. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-442
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-442_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Schmidt Alexander
3. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-445
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-445_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kocúrek Ľubomír
3. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-437
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-437_2023
524,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Nikoličová Kristína
3. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-441
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-441_2023
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Siska Jozef
3. Január 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-369
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-369_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Nagy Dušan
28. December 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 19/2023/MVSR
SE_ZM_19/2023/MVSR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Slovenská konsolidačná a. s.
28. December 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 20/2023/MVSR
SE_ZM_20/2023/MVSR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Slovenská konsolidačná a. s.
28. December 2023
KONTRAKT NA REALIZÁCIU ODBORNEJ PRÍPRAVY NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI NA ROK 2024 č. SE-OO2-2023/005014 – 001
SE_ZM_SE-OO2-2023/005014-001_2023
205 277,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. December 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-367
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-367_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Junás Vladimír
21. December 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-410
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-410_2023
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Benďáková Kinga
21. December 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-374
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-374_2023
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Ondrová Katarína
21. December 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-413
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-413_2023
600,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Plachetka Ján
21. December 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-397
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-397_2023
120,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Toráč Štefan
21. December 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-417
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-417_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Balog Patrik
21. December 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004452-416
SE_ZM_SE-OU6-2023-004452-416_2023
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Balog Patrik
21. December 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-451
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-451_2023
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Seemann Ladislav
21. December 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004676-450
SE_ZM_SE-OU6-2023-004676-450_2023
120,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Nedveď Ľubomír