Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/002699-018 na realizáciu akcie „Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
SE_ZM_SE-VO2-2023-002699-018_2023
Doplnená
396 489,71 € Marek Benko s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
22. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. SE-OD1-2023/004357-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004357-001_2023
29 100,00 € KUTAN & PARTNERS s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
21. Jún 2023
Poistná zmluva č. 38009008493
SE_ZM_3809008493_2023
208,69 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004330-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004330-001_2023
211 788,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
20. Jún 2023
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2023/004325-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004325-001_2023
369 382,20 € IMIDJEX spol. s r.o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
16. Jún 2023
Zmluva o dielo č. CPPO-ON-2023/000098-007 na realizáciu akcie „Stropkov OO PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“
SE_ZM_CPPO-ON-2023-000098-007_2023
Doplnená
20 167,92 € Kondor- SP, s. r. o., r.s.p. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
14. Jún 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-332
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-332_2023
516,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Fodor Vojtech
14. Jún 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-046
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-046_2023
516,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Balázs Zoltán
14. Jún 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-057
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-057_2023
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Ľupták Lukáš
14. Jún 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/004119-060
SE_ZM_SE-OU6-2023-004119-060_2023
350,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Sokol Jozef
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004039-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004039-001
111 192,36 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004203-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004203-001
111 452,40 € Todos Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004036-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004036-001
202 120,20 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004204-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004204-001
558 192,00 € Todos Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/002636-003
SE_ZM_SE-OD1-2023/002636-003
162 351,20 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/002636-002
SE_ZM_SE-OD1-2023/002636-002
Doplnená
249 958,80 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
13. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004085-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004085-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Badín
9. Jún 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004059-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004059-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mesto Námestovo
9. Jún 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/003915-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-003915-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Lúčky
9. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu číslo SE-OD1-2023/003880-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-003880-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik