Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004164-412
SE_ZM_SE-OU6-2022-004164-412_2022
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kučerka Šimon
7. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004164-402
SE_ZM_SE-OU6-2022-004164-402_2022
900,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Szabó Ladislav
7. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-081
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-081_2022
650,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Venclík Karel
7. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-099
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-099_2022
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Černega Štefan
7. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-097
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-097_2022
600,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Demeter Marek
7. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-098
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-098_2022
250,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Labuzik Peter
7. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-102
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-102_2022
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Peter Holan HP-Progres
7. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-101
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-101_2022
716,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Samuelčík Ivan
7. Október 2022
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2022/036974
SE_ZM_ OU-BA-MPO-2022-036974_2022
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Október 2022
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2022/096076
SE_ZM_ OU-BA-MPO-2022-096076_2022
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Október 2022
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2022/102561
SE_ZM_ OU-BA-MPO-2022-102561_2022
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Október 2022
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2022/112977
SE_ZM_ OU-BA-MPO-2022-112977_2022
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Október 2022
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2022/122944
SE_ZM_ OU-BA-MPO-2022-122944_2022
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
6. Október 2022
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2022/004042-001
SE_ZM_SE-OD1-2022-004042-001_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Hrušov
4. Október 2022
Darovacia zmluva SE-OD1-2022/004289-001
SE_ZM_SE-OD1-2022-004289-001_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Tesáre
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004164-254
SE_ZM_SE-OU6-2022-004164-254_2022
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Banyáková Rozália
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004164-410
SE_ZM_SE-OU6-2022-004164-410_2022
240,56 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Šmida Matej
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004164-409
SE_ZM_SE-OU6-2022-004164-409_2022
320,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gregus Michal
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-122
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-122_2022
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Cíbik Juraj
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-083
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-083_2022
450,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Hrnčiar Miroslav