Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2022/102561
SE_ZM_ OU-BA-MPO-2022-102561_2022
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Október 2022
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2022/112977
SE_ZM_ OU-BA-MPO-2022-112977_2022
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
7. Október 2022
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2022/122944
SE_ZM_ OU-BA-MPO-2022-122944_2022
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
6. Október 2022
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2022/004042-001
SE_ZM_SE-OD1-2022-004042-001_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Hrušov
4. Október 2022
Darovacia zmluva SE-OD1-2022/004289-001
SE_ZM_SE-OD1-2022-004289-001_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Tesáre
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004164-254
SE_ZM_SE-OU6-2022-004164-254_2022
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Banyáková Rozália
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004164-410
SE_ZM_SE-OU6-2022-004164-410_2022
240,56 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Šmida Matej
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004164-409
SE_ZM_SE-OU6-2022-004164-409_2022
320,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Gregus Michal
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-122
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-122_2022
400,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Cíbik Juraj
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-083
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-083_2022
450,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Hrnčiar Miroslav
3. Október 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-027
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-027_2022
130,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Huňarová Tatiana
3. Október 2022
Dohoda o odklade platenia pohľadávky č.p.: SE-OU6-2022/004508-049
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-049_2022
616,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Tóth Jaroslav
28. September 2022
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2022/095008
SE_ZM_OU-BA-MPO-2022-095008_2022
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. September 2022
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2022/111288
SE_ZM_ OU-BA-MPO-2022-111288 _2022
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. September 2022
Zmluva o prevode správy č. 5/2022
SE_ZM_5-2022_2022
0,00 € Okresný úrad Trenčín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. September 2022
Zmluva o prevode správy č. 5/2022
SE_ZM_5-2022_2022
0,00 € Okresný úrad Žilina Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
28. September 2022
Zmluva o prevode správy č. 6/2022
SE_ZM_6-2022_2022
0,00 € Okresný úrad Trenčín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
23. September 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/003686-449
SE_ZM_SE-OU6-2022-003686-449_2022
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Tóthová Tünde
23. September 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-014
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-014_2022
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bobek Štefan
23. September 2022
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2022/004508-017
SE_ZM_SE-OU6-2022-004508-017_2022
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Krupa Štefan