Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2023
Zmluva 1100020564
1100020564
28 000,00 € Steel - Ex, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva 1100020563
1100020563
15 700,00 € Juraj Smutko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva 1100020562
1100020562
9 992,00 € DICIT spol. s r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva 1100020560
1100020560
7 438,00 € TRASER spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva o dielo na dodávku a inštaláciu kamerového systému pre sieť plniacich staníc LCNG a o poskytnutí súvisiacich rev
280/22/DG
39 500,00 € TEMPEST a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva 1200122968
1200122968
1 555,50 € CQ SERVICE s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva 1200122974
1200122974
1 936,00 € Technopol International a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva 1300135103
1300135103
12 030,48 € JUTEX - Contract, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Forcepoint
350/22/CEZ
0,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory a vývoja riešenia Časenkový systém
278/22/CEZ
0,00 € QEX, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Kúpna zmluva na dodanie IT techniky a príslušenstva
309/22/CEZ
82 000,00 € DATALAN, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva 1300135233
1300135233
5 115,00 € DATALAN, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva 1300135232
1300135232
17 588,34 € CONNECT pro, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní systému ASPI
401/22/Mi
0,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Rámcová zmluva o nájme č. 11372
407/22/CEZ
0,00 € BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva na zhotovenie diela - BA, Výmena výťahov v budove AB I a výkon súvisiacich služieb
161/22/Mi
174 000,00 € TKD Výťahy s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb penetračných testov ICT systémov
250/22/Mi
0,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19. December 2022
Kolektívna zmluva
KZ 2023 2024
Doplnená
0,00 € Plynárenský odborový zväz Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31. Marec 2023
ZMLUVA O REKLAME
87/23/CEZ
67 800,00 € ZAPO - zábava v podcastoch, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. December 2022
Smlouva o vystavení záruky č. 11/2022
452/22/CEZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.