Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Rámcová zmluva na dodávanie domácej a zahraničnej tlače
308/22/CEZ/2
0,00 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
6. Február 2023
Kúpna zmluva na dodanie Tabletov a príslušenstva
406/22/CEZ
66 399,90 € exe, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. Február 2023
Dodatok č. 7 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ Č. 24/ZF/2014
8/23/CEZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva 1300135643
1300135643
21 147,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31. Marec 2023
Subscription Agreement Montel AS
4/23/CEZ
81 190,00 € Montel AS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva 1300135626
1300135626
1 000,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26. Apríl 2023
Zmluva o reklame
71/23/CEZ
150 000,00 € Paralympijská marketingová spoločnosť s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb spravodajského servisu
416/22/Mi
0,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Január 2023
Rámcová zmluva o dodávaní a využívaní spravodajského servisu ČTK
460/22/CEZ
0,00 € Česká tisková kancelář Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb spravodajského servisu
417/22/Mi
0,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. Marec 2023
Zmluva 1200123061
1200123061
3 010,70 € SPACEPLAN Factory s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory SW aplikácie FM systém GT Facility
412/22/CEZ
0,00 € ASP FM s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory SW produktov Trellix
399/22/Mi
0,00 € LYNX s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Checkpoint
356/22/CEZ
0,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory k SW produktom Oracle
357/22/CEZ
0,00 € Unicorn Systems SK s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1200123022
1200123022
2 236,20 € IRDistribution, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1200122993
1200122993
5 353,00 € Jessica Coulture s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1100020568
1100020568
23 369,00 € ATELIÉR KUSÁ, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie nového zákazníckeho centra SPP v OC Mlyny Nitra
289/22/CEZ
24 102,00 € at26, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1300135314
1300135314
2 299,00 € Profesia, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.