Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva 1300135285
1300135285
0,00 € KEMA SK, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1300135251
1300135251
3 933,39 € Mgr. Ľuboš Ortuta - Dekoračný servis Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1200123036
1200123036
1 113,00 € CTG GROUP, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1200123034
1200123034
1 695,00 € KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. organizačná zložka Slovensko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1300135342
1300135342
2 000,00 € Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1300135405
1300135405
1 000,00 € PJUMT s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Objednávka na Cloudové služby SAP
445/22/CEZ
349 936,00 € SAP Slovensko s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Objednávka na Cloudové služby SAP
446/22/CEZ
270 043,20 € SAP Slovensko s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Objednávka na Cloudové služby SAP
447/22/CEZ
7 038,00 € SAP Slovensko s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. Marec 2023
Zmluva 1300135602
1300135602
4 000,00 € Spoločnosť detskej onkológie Košice Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. Marec 2023
Zmluva 1300135558
1300135558
4 500,00 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. Marec 2023
Zmluva 1300135584
1300135584
11 000,00 € CONNEA SLOVAKIA, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. Marec 2023
Zmluva 1300135534
1300135534
1 600,00 € MAFRA Slovakia, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. Marec 2023
Zmluva 1300135478
1300135478
3 240,00 € SmartHead Co. s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. Marec 2023
Zmluva 1300135460
1300135460
10 000,00 € AGENTÚRA MCP, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4. Január 2023
Rámcová zmluva na poskytnutie plnenia - BA, Dunaj - Závesy a následných servisných služieb
314/22/CEZ
0,00 € Curtain service s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Rámcová zmluva o odbere a likvidácii objemných odpadov
209/22/CEZ
0,00 € BRANTNER Slovakia s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Rámcová zmluva o odvoze a zhodnocovaní odpadu z cigariet
400/22/CEZ
0,00 € EcoButt s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva 1200122958
1200122958
1 369,00 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3. Január 2023
Zmluva 1100020566
1100020566
6 500,00 € DISAM SLOVAKIA, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.