Centrálny register zmlúv

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Dodatok č. 6 k ZoF č. 24-ZF-2014
453/22/CEZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. December 2022
Poistná zmluva
459/22/CEZ
100 000,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. December 2022
Poistná zmluva
458/22/CEZ
31 883,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. December 2022
Poistná zmluva
456/22/CEZ
420 490,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20. December 2022
Poistná zmluva
457/22/CEZ
Doplnená
63 642,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní reklamných a marketingových služieb
217/22/CEZ
0,00 € THIS IS LOCCO Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1300135426
1300135426
3 000,00 € Terra Carpathica o.z. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
16. December 2022
Zmluva na zhotovenie diela "Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre DC Bratislava a ZDC Nitra" a výkon služieb
306/22/CEZ
95 242,00 € TELECOM ALARM s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1200123033
1200123033
3 000,00 € Kúpele Nimnica, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1200123024
1200123024
1 045,00 € Cortesa, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1300135332
1300135332
2 000,00 € Nadačný fond Gaudeamus Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Zmluva 1300135347
1300135347
1 250,00 € Keboola Czech s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb online marketingu
211/22/Mi
0,00 € THIS IS LOCCO Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. December 2022
Zmluva 1100020545
1100020545
7 500,00 € ATELIÉR KUSÁ, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. December 2022
Zmluva 1100020546
1100020546
12 899,25 € S & T CEE Holding s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. December 2022
Zmluva 1100020547
1100020547
4 000,00 € ConceptEnergy s. r. o. Ing. Vojtech Fekete Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. December 2022
Zmluva 1100020550
1100020550
2 900,65 € TELECOM ALARM s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. December 2022
Zmluva 1100020548
1100020548
14 400,00 € KLIMATRADE-STRECHY, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. December 2022
Zmluva 1100020554
1100020554
27 120,00 € MI Top, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. December 2022
Zmluva 1200122914
1200122914
17 334,00 € IRDistribution, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.