Centrálny register zmlúv

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
372
0,00 € Slovak Telekom ,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
2. Marec 2021
Dodatok č. 1
371
74 729,80 € KRIS,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. Január 2021
Zmluva o dodávke tovaru
03/2020
30 850,00 € Roman Pecho Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. Január 2021
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
21 795,48 € KRIS,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
26. Január 2021
Zmluva o dodávke tovaru
02/2020/II
28 466,00 € Ľubomnír Kočiš Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
22. Január 2021
Zmluva o dielo
1/2020-367
123 451,02 € KRIS,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
10. September 2020
Dodatok č. 2. k zmluve č. SDA50027426
362
0,00 € Slovakia Energy s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
10. September 2020
Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu
363
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
22. September 2020
Zmluva o dielo
366
990,00 € Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov Múzeum Janka Kráľa
10. September 2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
362822136
56,50 € Linde Gas s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
10. September 2020
Rámcová kúpna zmluva
365
0,00 € Polar Food Slovakia, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
17. Jún 2020
Podnájomná zmluva
361
0,00 € Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov Dušan Malko
21. Máj 2020
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb
360
0,00 € ISIT Slovakia, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. Máj 2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
358
0,00 € Slovak telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. Máj 2020
Licenčná zmluva
359
0,00 € Ing.Emília Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. Apríl 2020
Zmluva o dielo Dodatok č.1
Dodatok č.1 k zmluve 353/2019
9 831,82 € FINAL BA s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. Február 2020
Zmluva o dodávke tovaru
02/2020
116 093,80 € Miroslav Učeň Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
22. Január 2020
Zmluva o dielo
1/2020
143 457,60 € STAŠA - stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. Október 2019
Dodatok č.1 k zmluve č. SDA50027426
Dodatok č.1 k zmluve č. SDA50027426
0,00 € Slovakia Energy s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2019
Zmluva o dielo
354
20 039,82 € STAŠ - stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov