Centrálny register zmlúv

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2015
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Október 2015
Zmluva o dielo
292
1 000,00 € Hubert Geschvandtner Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
23. September 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
291
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. September 2015
Licenčná zmluva
250
600,00 € Ing.Emilia Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. September 2015
Licenčná zmluva
255
600,00 € Ing.Emilia Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. September 2015
Licenčná zmluva
267
600,00 € Ing.Emilia Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. September 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
103/2011
770,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
18. August 2015
Príkazná zmluva
0596/2015
40 000,00 € Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
31. Júl 2015
Licenčná zmluva
289
0,00 € Ing. Emília Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
26. Jún 2015
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1906/2015
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
18. Marec 2015
Dodatok k poistnej zmluve
8017840805
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
5. Marec 2015
Dohoda Migrácia na PRIMA
285
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
26. Február 2015
Zmluva o ubytovaní
150210
0,00 € Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. Február 2015
Rámcová kúpna zmluva
282
0,00 € Hôrka s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. Február 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-15072533918
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. Január 2015
Zmluva o zabezpečení prania bielizne
281
0,00 € IMP Trade,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. Január 2015
Kúpno predajná zmluva
280
0,00 € Bratia Belanski s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
13. Január 2015
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
279
0,00 € MEDCARE,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2014
Zmluva o dodávateľsko odberateľských vzťahoch
262
0,00 € PENAM SLOVAKIA a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2014
Kúpna zmluva
272
0,00 € Obim s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov