Centrálny register zmlúv

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2019
Zmluva o dielo
353/2019
131 105,48 € FINAL BA s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. Október 2019
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 006
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. Október 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
349
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. Október 2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
362435992
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
8. Júl 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
347
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
8. Júl 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
348
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
21. Jún 2019
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1.6.2018
346
500,00 € Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov Dušan Malko
3. Jún 2019
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 39 846
343
0,00 € LABAŠ s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
3. Jún 2019
Rámcová kúpna zmluva
344
0,00 € PAPERA s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
3. Jún 2019
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti os.údajov
345
0,00 € ISIT Slovakia, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
3. Apríl 2019
Licenčná zmluva
342
600,00 € Ing. Emilia Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
22. Marec 2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
341
0,00 € Slovakia Energy, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. December 2018
Dodatok č.II k nájomnej zmluve
339
0,00 € Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. December 2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
340
0,00 € Slovak telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
12. November 2018
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
338
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
9. Október 2018
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
337
0,00 € Advokátska kancelária JUDr.Michal Rosina, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. Október 2018
Rámcová dohoda
335
0,00 € FALCO,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. Október 2018
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na tech.plyny
362240044
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. Október 2018
Výpoveď zmluvy
334
0,00 € Slovak telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. Júl 2018
Podnájomná zmluva
333
500,00 € Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov Dušan Malko