Centrálny register zmlúv

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2018
Kúpna zmluva
332
0,00 € COOP TRENPEK, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
28. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti os.údajov
IS00518
0,00 € ISIT Slovakia, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
5. Apríl 2018
Zmluva o akceptácii platobných kariet
N9629-01/2018
0,00 € Všeobecná úverová banka,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
22. Marec 2018
Zmluva o dielo
329
0,00 € MSX,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
20. Marec 2018
Licenčná zmluva
328
600,00 € Ing.Emília Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
8. Február 2018
Zmluva o dielo
327
5 500,00 € Sláma Jiří - EXBYT+ Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Február 2018
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy
324
0,00 € MEDCARE, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Február 2018
Dodatok ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1
0,00 € Agrokombinát a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Február 2018
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.2016
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
0,00 € Odborový zväz PŠaV na Slovensku Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. November 2017
Kúpna zmluva
39846
0,00 € LABAŠ s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
319
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
31. Október 2017
Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121701208
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
31. Október 2017
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
322
0,00 € PIMA s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Podnájomná zmluva
312
2 100,00 € Slovenská študentská tenisová akadémia DRAFT Trenč.Teplice Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
313
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
314
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
315
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Zmluva na dodávku technických plynov
SK2B-2017-07-03
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Dohoda o elektronickej fakturácii
317
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
362020341
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov