Centrálny register zmlúv

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2017
Dodatok č.2 k Zmluve o ubytovaní
2/150210
0,00 € Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
3. Máj 2017
Rámcová zmluva
SDA50027426
0,00 € Slovakia Energy, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
8. Marec 2017
Licenčná zmluva
309
600,00 € Ing.Emília Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
8. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí ubytovania
2/2/2017
0,00 € Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov DOPRASTAV EXPORT s.r.o.
16. December 2016
Nájomná zmluva
308
0,00 € Odborový zväz PŠaV na Slovensku Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
7. Júl 2016
Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
302
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. Júl 2016
Rámcová kúpna zmluva
9094
0,00 € PEZA a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
25. Júl 2016
Zmluva
305
0,00 € ToPo BTS Dolný Kubín,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
25. Júl 2016
Hromadná licenčná zmluva
306
37,20 € SOZA Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
13. Júl 2016
Zmluva o zapožičanie nebytových priestorov
004/2016
50,00 € Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov KHF GROUP, s.r.o.
7. Júl 2016
Zmluva o spolupráci
303
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
8. Jún 2016
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
301
0,00 € Webicon,s.r.o Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
20. Apríl 2016
Zmluva o elektronickej komunikácii
300
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. Apríl 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
298
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. Apríl 2016
Rámcová dohoda
Z20162008
0,00 € ENERGA Slovakia s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
31. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
297
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. Marec 2016
Hromadná licenčná zmluva
294
0,00 € Slovenský ochranný zväzt autorský pre práva k hudobným dielam Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. Marec 2016
Licenčná zmluva
295
600,00 € Ing. Emília Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. Marec 2016
Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní č. 150210
296
0,00 € Súkromná str.umelecká škola dizajnu Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
10. November 2015
Príkazná zmluva
0849/2015
0,00 € Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov