Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda č. 22/31/012/90
223101290
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Obec Bátka
13. December 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu
FO89-GR/21.9.2017
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Bátka
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-005131
243 351,20 € obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
21. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/010/38
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
11. Október 2022
Mandátna zmluva na výkon technického dozoru pre stavby "Rekonštrukcia chodníkov v obci Bátka"
05/2022
43,20 € STAVOMAT RS s.r.o. Ing. Barnabáš Máté Obec Bátka
23. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2020-003697
44 998,19 € obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby
R2022/848
3 360,00 € Gemini Group s.r.o. Obec Bátka
13. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Kravec, s.r.o. Obec Bátka
12. August 2022
STAV PL, s.r.o.
R2022/816
102 664,50 € Obec Bátka Obec Bátka
2. August 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-407-122/2022
KRHZ-BB-VO-407-122/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bátka
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022/004546
1 171 420,83 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
7. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-122/2022
KRHZ-BB-VO-564-122/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bátka
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. OP KZP-PO1-SC111-2017-32/82
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/82
Doplnená
221 887,20 € Obec Bátka Slovenská agentúra životného prostredia
8. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 13/2022 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
13/2022
700,00 € Corvin&Fodor Consulting s.r.o. Obec Bátka
27. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210317001D03
24 966,72 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 05/2022/EPM
05/2022/EPM
29 520,00 € INSUCCOR s.r.o. Obec Bátka
17. Marec 2022
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003697
44 998,19 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
22. Február 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91680/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
17. December 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/31/012/97
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13. December 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z312081BKU701
0,00 € Obec Bátka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR