Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Október
2019
ZMLUVA O OBSTARANÍ PREDAJA VECI
837/2019
0,00 € Marta Michalková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22.
Október
2019
LICENČNÁ ZMLUVA
836/2019
0,00 € Katarína Chapuis Šutorová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ GRAFICKÝCH SLUŽIEB
832/2019
240,00 € Fotosken s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.
Október
2019
Zmluva o dielo
835/2019
8,00 € Smržík Štefan Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18.
Október
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
834/2019
353,45 € LGM, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
Október
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
830/2019
8 043,00 € Eventart s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
Október
2019
Čiastková zmluva o pristúpení k Rámcovej dohode č.MK-158/2019/M
829/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
Október
2019
Zmluva o dielo
831/2019
225,00 € Ladislav Hedvigi Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.
Október
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
827/2019
0,00 € PhDr. Júlia Marcinová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
Október
2019
Zmluva o dielo
824/2019
180,00 € Igor Prilinský Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
Október
2019
KÚPNA ZMLUVA
826/2019
54,00 € Jozef Boďa Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
Október
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
823/2019
0,00 € Mgr. Katarína Žiaková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
825/2019
0,00 € Ing. Júlia Jeleňová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
Október
2019
Kúpna zmluva
821/ 2019
25,00 € Imrová Janette Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
Október
2019
Zmluva o dielo
822/2019
25,00 € Valéria Gyürüsiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
Október
2019
Príkazná zmluva
818/2019
350,00 € PhDr. Václav Michalička, PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
Október
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
819/2019
350,00 € Silvia Bárdová, Mgr. art. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
Október
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
820/2019
0,00 € Oliver Jaroš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
3.
Október
2019
D A R O V A C I A Z M L U V A
817/2019
0,00 € PhDr. Jana Kucbeľová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
3.
Október
2019
Kúpna zmluva
811 /2019
655,00 € Katarína Bohunická Ústredie ľudovej umeleckej výroby
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »