Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 10/2023/SPŠEKE
Zmluva_o_dielo_10_2023_SPSEKE
Doplnená
138 960,00 € DAR KOM s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
14. September 2023
Darovacia zmluva CC/23/22
Darovacia_zmluva_CC_23_22
0,00 € Siemens s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
15. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 04/2023/ŠJ
RKZ_04_2023_SJ
27 742,09 € A.P.S.-FOOD s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
15. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 05/2023/ŠJ
RKZ_05_2023_SJ
3 240,00 € Eduard Göbl - Hydinárska farma Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
15. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 06/2023/ŠJ
RKZ_06_2023_SJ
45 973,88 € Jozef Moňok - JOKRIM Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
6. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20236498_Z
7 250,00 € LIsyst s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
30. Jún 2023
Kúpna zmluva IKT vybavenie, Časť č. 2
KZ_IKT_vybavenie_cast2
Doplnená
11 162,14 € Datacomp, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
30. Jún 2023
Kúpna zmluva IKT vybavenie, Časť č. 1
KZ_IKT_vybavenie_cast1
49 106,84 € Datacomp, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
30. Jún 2023
Kúpna zmluva IKT vybavenie, Časť č. 4: Softvér
KZ_IKT_vybavenie_cast4_Softver
12 456,00 € BIZ1 s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
30. Jún 2023
Kúpna zmluva IKT vybavenie, Časť č. 3
KZ_IKT_vybavenie_cast3
12 406,62 € Datacomp, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
26. Jún 2023
Zmluva č. ZO/2023KED13403-4 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO_2023KED13403_4
0,00 € Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
31. Máj 2023
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve 2023
Dodatok_1_ku_Kolektivnej_zmluve_2023
0,00 € základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Komenského 44, 040 01 Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
31. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 09/2023/SPŠE
ZoD_09_2023_SPSE
44 325,74 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o.,r.s.p. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
31. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 09/2023/SPŠE
09/2023/SPŠE
44 325,74 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Stredná priemyselná škola elektrotechnická
22. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Zmluva_o_vykonavani_cinnosti_pzs
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
17. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-172/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická
15. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20233889_Z
33 899,00 € Marián Hucík - Kika Wood Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č.zmluvy SZ2023/OM1981
SZ2023_OM1981
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. Apríl 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559667180
CP_6559667180
48,41 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. Apríl 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559667149
CP_6559667149
44,95 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice