Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Kúpna zmluva Interiérové vybavenie učební, Časť č.1-Laboratórny nábytok
KZ_interierove_vybavenie_Laboratorny_nabytok
107 412,00 € SOS electronic s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
17. Marec 2023
Kúpna zmluva Interiérové vybavenie učební, Časť č.2 Školský nábytok
KZ_interierove_vybavenie_Skolsky_nabytok
15 820,20 € Daffer spol. s r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
17. Marec 2023
Kúpna zmluva Interiérové vybavenie učební, Časť č.3
KZ_interierove_vybavenie_Stolicky
7 189,20 € NABIMEX, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
16. Marec 2023
ZSSK obchodné podmienky
ZSSK_obchodne_podmienky
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
10. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J670-223-14 zo dňa 03.05.2018
545/2023
419 423,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
3. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č. 05/2023/SPŠE
RZoPS_05_2023_SPSE
2 300,40 € VÝŤAHY CIRNER, spol. s r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2. Marec 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559550378
CP_6559550378
55,33 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2. Marec 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559550337
CP_6559550337
34,58 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2. Marec 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559550295
CP_6559550295
477,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
1. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 02/2023/ŠJ
RKZ_02_2023_SJ
60 388,91 € INMEDIA,spol. s r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
1. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1P/2023
ZoNNP_1P_2023
0,00 € Tomáš Benický - TB-stav Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
1. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 03/2023/ŠJ
RKZ_03_2023_SJ
13 864,20 € A.P.S.-FOOD s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
27. Február 2023
Kúpna zmluva č. 04/2023/SPŠE
KZ_04_2023_SPSE
8 810,56 € SOS electronic s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
15. Február 2023
Mandátna zmluva č. 03/2023/SPŠE
Mandatna_zmluva_03_2023_SPSE
2 240,00 € Ing. Daniela Komendátová Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
15. Február 2023
Obchodná zmluva č. 036/2023
Obchodna_zmluva_036_2023
1 440,00 € MARK MEDIA s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
15. Február 2023
Zmluva o dielo-02/2023/SPŠE
ZoD_02_2023_SPSE
113 998,55 € T.H.Group,s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
3. Február 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J670-223-14 zo dňa 03.05.2018
Dodatok č_1 k Zmluve o poskytnutí NFP_Učíme sa praxou_03_02_2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
1. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2023/ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
RKZ_01_2023_SJ
36 204,08 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
30. Január 2023
Poistná zmluva Cestovné poistenie a asistenčné služby
zmluva_6559425365
477,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
30. Január 2023
Poistná zmluva Cestovné poistenie a asistenčné služby
zmluva_6559425506
41,50 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice