Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
435/ITA/2018
Doplnená
29 938,64 € Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná priemyselná škola elektrotechnická
28. November 2017
Kúpna zmluva
Z201763363_Z
5 790,00 € MARSANN IT, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. Október 2017
Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb č.76N
076/2017/N
1 408,37 € Štátna filharmónia Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická
11. Október 2017
Zmluva o Partnerstve
190/ITA-SŠ/2017
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná priemyselná škola elektrotechnická
13. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201733141_Z
6 579,89 € Martin Gall - MG COMP Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
23. Jún 2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EGO_320
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola elektrotechnická
28. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z201713563_Z
17 880,00 € HENRYSO, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
9. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201610692_Z
2 339,01 € Elektroservis VV, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
28. Apríl 2016
Darovacia zmluva
299/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná priemyselná škola elektrotechnická
3. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514270_Z
4 199,00 € Elektroservis VV, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
9. Apríl 2015
Darovacia zmluva
3/2015 zo dňa 25.3.2015
400,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Stredná priemyselná škola elektrotechnická
25. Február 2013
Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke a odbere tepla č. Z/TEKO/2005/2004/5010 zo dňa 23.1.2006
Z/TEKO/2005/2004/5010
0,00 € Tepláreň Košice, a.s. SPŠ - elektrotechnická
6. August 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2012_PKR_GR_3760
Doplnená
2 210,40 € Metodicko-pedagogické centrum SPŠ elektrotechnická
13. Marec 2012
Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky Cisco Akadémie
6/104001/12/D
150,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Podporné centrum pre Cisco Akadémie Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
15. December 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_Z_241
16 248,00 € Metodicko-pedagogické centrum SPŠ elektrotechnická
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_241
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SPŠ elektrotechnická