Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2022
Dodatok č.13
Dodatok_13_Serova
0,00 € Dagmar Šérová Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. September 2022
Dodatok č.10
Dodatok_10_Kakas
0,00 € Jozef Kakaš Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. September 2022
Dodatok_5_Pochova
Dodatok_5_Pochova
0,00 € Ing. Mária Pochová - POMART Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
6. September 2022
Darovacia zmluva č. 2/2022
Darovacia_zmluva_2_2022
16 365,70 € Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
31. August 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 06/2022/SPŠE
RKZ_06_2022_SPSE
4 798,20 € Alžbeta Elexová - REFLEX Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
31. August 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 07/2022/SPŠE
RKZ_07_2022_SPSE
6 076,38 € RIVI s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
31. August 2022
Poistná zmluva č. 11-319640
Poistna_zmluva_11_319640
264,32 € Union poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302021BND2-223-68
Zmluva_o_poskytnutí_NFP_IROP_Z_302021BND2_223_68
Doplnená
398 405,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
15. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BND2-223-68
2829/2022
398 405,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
1. August 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 07/2022/ŠJ
RKZ_07_2022_SJ
2 484,00 € Eduard Göbl - Hydinárska farma Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
13. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1P/2020
Dodatok_1_ZoNNP_1P_2020
0,00 € ZIMKOV, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
6. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 06/2022/ŠJ
RKZ_06_2022_SJ
38 170,95 € Jozef Moňok - JOKRIM Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
6. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 05/2022/ŠJ
RKZ_05_2022_SJ
27 526,44 € A.P.S.-FOOD s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
21. Jún 2022
Zmluva o dielo č.05/2022/SPŠE
SPŠE_06_2022
17 246,89 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p Stredná priemyselná škola elektrotechnická
21. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 05/2022/SPŠE
ZoD_05_2022_SPSE
17 246,89 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o.,r.s.p. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
20. Jún 2022
Zmluva ZO/2022KEP13403-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO_2022KEP13403_3
0,00 € Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
13. Jún 2022
Darovacia zmluva č.1/2022
Darovacia_zmluva_1_2022
0,00 € Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
9. Jún 2022
Darovacia zmluva
Darovacia_zmluva_TUKE
1 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
24. Máj 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 03/2022/ŠJ
Dodatok_1_k_RKZ_03_2022_SJ
0,00 € fuudi a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
4. Máj 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí grantu číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA102-078143_2020_1_SK01_KA102_078143
Dodatok_3_ZoPG_2020_1_SK01_KA102_078143
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice